Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

trollet åk 3

Skapad 2016-11-01 23:45 i Djurgårdsskolan 7-9 Kristinehamn
I slöjden i åk. 1 tillverkar vi olika enkla saker ; såsom ett fantasi troll och ett enkelt spel ( tre i rad ) .Detta gör vi för att träna på att skissa,använda oss av enkla tekniker och enklare verktyg. Vi kommer att arbeta med fyrkantsstav och annat tunnare material,som är lagom svårt att arbeta med.Vi sågar , filar ,putsar ,limmar , spikar och till slut målas och sättes hår och örhängen på trollet.
Grundskola F – 3 Slöjd
I slöjden i åk. 3 tillverkar vi olika enkla saker ; såsom ett fantasi troll .Detta gör vi för att träna på att skissa,använda oss av enkla tekniker och enklare verktyg. Vi kommer att arbeta med fyrkantsstav och annat tunnare material,som är lagom svårt att arbeta med.Vi sågar ,hyvlar borrar filar ,putsar ,limmar , spikar och till slut målas och sättes hår på trollet.

Innehåll

 Trollet

 

När vi tillverkar vårt troll kommer vi att lära oss en massa om materiallära , materialens egenskaper, färg och olika verktyg.

 När vi lär oss om verktygen lär vi oss samtidigt  hur dessa ska användas i olika sammanhang då vi utför de olika arbetsmomenten på våra alster.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Genom undervisningen i slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Följande centrala innehåll ur Lgr11 berörs inom detta arbetsområde

4. Arbetssätt

Eleverna kommer att lära sig olika hantverkstekniker såsom  mätning, uppmärkning , sågning , borrning m.m.  Inom de olika teknikerna kommer de få möjlighet att träna innan de till slut  tillverkar sin tärning .

5. Bedömning

Arbetet kommer att dokumenteras och bedömmas utifråm det centrala innehållet.

6. Kunskapskrav

Se centralt innehåll ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Trä- och metallslöjd åk 3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett **enkelt sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du kan på ett **utvecklat sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
Du kan på ett **välutvecklat sätt** formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert **fungerande sätt**.
Du använder handverktyg och redskap på ett säkert och **ändamålsenligt sätt**.
Du använder handverktyg och redskap på ett **säkert och ändamålsenligt sätt**.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge **enkla** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **utvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge **välutvecklade** omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
IDÉUTVECKLING
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och **sådant som du själv har sökt upp**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: