Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen - Örat

Skapad 2016-11-02 07:03 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Temaarbete med Örat som fokus. Vad används öron till? Hur ser de ut?

Innehåll

Område: Kroppen- Örat

Läroplansmål.Varför? (Koppling/förankring och i styrdokument)

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

Smarta/Konkreta mål. (Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha utvecklat/lärt sig)

Utvecklar sin förmåga att bli medvetna om sina öron, vad de används till, hur öron ser ut samt att bli medvetna om likheter och eventuella skillnader hos varandra.

Detta sker när barnen:

 • uppmärksammar olika öron i litteratur, fotografier o.s.v
 • lyssnar och undersöker hur olika material låter
 • Samtalar om sina och andras öron

 

VAD? Vad kommer det handla om? (Tema/projektområde)

I vårt temaområde kroppen fokuserar vi på örat under november månads temaarbete.

Aktiviteter. HUR? (Arbetssätt/metod)

Arbetar tematiskt med öron då skapande, sagor, rim och ramsor, sång, samtal o.s.v. i gruppverksamhet integreras.

Aktiviteter:

 • Fotografera av alla barnens öron och sätta upp dessa i ett fönster.
 • Lyssna på olika sorters musik.
 • Lyssna på olika material
 • Titta på olika djurs öron på bilder och i böcker
 • Använda begreppen starkt och svagt om tal, musik o.s.v. (inte högt och lågt)
 • Prata genom en vattenslang (för att kunna samtala långt ifrån varandra)
 • Tillverka ”telefoner” av pappmuggar och snören

 

Mätning/DOKUMENTATION? (På vilket sätt, vad vill vi visa)

Dokumentationer såsom, anteckningar, fotografier som visar vad barnen kommunicerar och hur arbetet med örat framskrider

Ansvar/UTVÄRDERING. (Vem, vad och hur?)

Den pedagog som ansvarar för gruppen gör anteckningar under arbetet, dokumenterar aktiviteter med kamera och skriver en sammanställning för varje barn i gruppen. Dessa läggs in i UNIKUM.

NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion:

Aktiviteter sker i november 2016 och redovisas senast 6 december 2016.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: