Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att argumentera – Bild och globala mål

Skapad 2016-11-02 08:49 i Förberedelseenheten Uppsala
Grundskola 1 – 9 Svenska som andraspråk
Att kunna argumentera för sin åsikt och framföra budskap är viktigt för att göra sin röst hörd i vårt samhälle som vilar på denna demokratiska princip. I detta arbetsområde ska eleven få möjlighet att argumentera för en ståndpunkt.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 • Syftet är att samtala, reflektera, diskutera och argumentera för olika ståndpunkter och livsfrågor.
 • Syftet är att prata muntligt inför en grupp.
 • Syftet är att anpassa språket till sammanhanget.

 

 

Undervisningens centrala innehåll:

 • Grundläggande ord och meningar inom området: jag tycker att, därför att, eftersom, däremot.
 • Skillnader mellan olika verb: berätta – förklara – diskutera – argumentera – beskriva.
 • Digitala verktyg: Powerpoint + Mobilappen We Transfer + Google Search. 
 • De globala målen.

 

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska välja ut en bild som du kan argumentera för och som har koppling till de globala målen.
 • Du ska förbereda och genomföra en muntlig presentation.
 • Du ska motivera ditt val av bild.
 • Du ska diskutera din bild.

 

Undervisning och bedömning

 • Först går vi igenom ord och meningar som t.ex. "jag tycker att" vs. "jag tycker om" och skillnader mellan olika verb: förklara – berätta – diskutera – argumentera – beskriva.
 • Vi tittar på exempel på hur man kan lägga fram en powerpoint-presentation och vilka strategier man kan använda.
 • Sedan får eleverna leta efter bilder på internet som berör dem och som har koppling till de globala målen.
 • När eleverna hittat en bild ska de förbereda en presentation.   
 • Läraren bedömer hur presentationen genomförs och hur eleven anpassar språket till sammanhanget.   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: