Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2016-11-02 08:57 i Bringsta skola Nordanstig
Matematikundervisningen med materialet Matteborgen 5B som grund.
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du utvecklar din matematiska förmåga och att du kan använda dig av matematik i olika situationer.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån de mål som finns i matrisen nedan och hur aktivt du deltar i genomgångar. Du kommer att genomföra diagnoser och matteprov.

Undervisning

Du kommer att få

 • arbeta individuellt i Matteborgen 5 B, samt med olika arbetsblad.
 • delta vid gemensamma genomgångar i klassen.
 • göra diagnoser och prov

Syfte

Kunskapskrav

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen 5 B

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
De fyra räknesätten
Detta ska du kunna sedan du arbetat med kapitel 6
Räkna division med minnessiffra, t ex 245/5, 4275/3
Multiplicera med 11 och 12
Veta när du ska använda de olika räknesätten
Räkna ut svaret på ett ungefär
Lösa textuppgifter med flera uträkningar
Bråk
Detta ska du kunna sedan du arbetat med kapitel 7
Läsa och skriva bråk
Räkna ut en viss del av ett antal, t ex en tredjedel av 18
Jämföra och storleksordna bråk
Skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
Decimaltal
Detta ska du kunna sedan du arbetat med kapitel 8
Veta vad de olika siffrorna i ett decimaltal är värda och vad de kallas
Kunna läsa av och sätta ut decimaltal på en tallinje
Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
Geometri
Detta ska du kunna sedan du arbetat med kapitel 9
Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
Veta och kunna använda vinkelsumman i en triangel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: