Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffror

Skapad 2016-11-02 09:56 i Sollebrunns skola Alingsås
I detta tema kommer du få möjlighet att utveckla kunskaper om våra 10 siffror 0-9. Hur de ser ut, skrivs samt vilket antal siffrorna symboliserar.
Grundskola F
Vi arbetar med siffrorna 0-9. Du ska på ett lustfyllt sätt bekanta dig med siffrorna och veta vad de står för.

Innehåll

Koppling till Lgr 11, del 1:

 • Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.
 • Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Övergripande mål, Lgr 11, del 2:

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

 • Göra eleverna uppmärksamma på att vi bara har 10 siffror.
 • Ge eleverna möjlighet att forma siffrorna.
 • Koppla rätt siffra till rätt antal.
 • Göra eleverna uppmärksamma på tallinjen, i vilken ordning siffrorna kommer.
 • Diskutera att det är viktigt i vilken ordning siffrorna skrivs i olika tal. Vad är skillnaden på 16 och 61 till exempel?
 • Olika sätt att symbolisera antal.

Arbetsformer

 • Högläsning samt diskussion om böckerna "Lilla nollan och de andra", "Minus i stora världen" samt en sifferbok.
 • Forma siffrorna 0-9.
 • Ramsa "Noll är noll".
 • Spela sifferspel.
 • Samtala om olika symboler.
 • Olika arbetsblad.

 

Dokumentation och utvärdering

 • Genom diskussioner i både små och stora grupper får vi pedagoger förståelse för vad gruppens "nästa steg" är.
 • När eleverna jobbar med arbetsbladen uppmärksammar vi hur de tänker och hur vi kan få dem att gå vidare i sin utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: