Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-2

Skapad 2016-11-02 09:57 i Västerholm Grundskolor
Lpp för Västerholms friskola ht15-vt16
Grundskola 2 Musik
Musiken på Västerholms friskola består av sång, kör, instrumentspel, gruppspel och rörelse.

Innehåll

Syfte

Syftet är att: Eleverna skall kunna delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna. Ge eleverna möjligheten att använda musik för att uttrycka sig och kommunicera.

 

Centralt innehåll

Beskriv vad av det centrala innehållet avsnittet kommer att behandla.

Lyssna, och delta i sång: 

Svenska Nationalsången.

Jul låtar och psalmer

Barnlåtar

Takt och rytm

Känna igen musik från olika länder, samt kunna skilja på olika musikstilar/genres som finns,  

Ex.

 • Klassisk
 • Jazz
 • Reaggae
 • Pop
 • Rnb Soul
 • Elektronisk
 • Country
 • Rock
 • Hip Hop/ Rap

 

Kopplingar till läroplan:

 • Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt          ensemblespel.                                                                                                                                                    

 • Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. 

 • Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. 

 • Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

Så här ska vi arbeta

 Vi arbetar innan hösten med att lära oss lyssna och känna igen olika ljud. Vi testar på slaginstrument och lär oss klappa i takt. 

 Eleverna kommer tillsammans få prova på att skapa egna takter. 

 Musik i andra länder, samt olika musikstilar lär vi oss genom lek samt sjunga på olika språk.

 Gruppen får lyssna samt diskutera känslor som musik väcker. Innan FN-dagen övar vi på Michael Jacksons låt ''Heal the World'' och vi dansar och sjunger sången ''Siyahamba''.

 I November börjar vi öva in julsånger. För dem som vill delta kommer vi att uppträda på julavslutningen till utvalda sånger. Vi pratar även om  musikens traditionella betydelse. 

 

Bedömning:

 

 • Hur du samarbetar med klasskompisarna
 • Hur du följer instruktioner
 • Hur du aktivt deltar under lektionen
 • Känsla för takt och rytm
 • Gehör och sång

 

 

Matriser

Mu
Musik åk 1-2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Spela och sjunga
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
Deltar i enkla former av spel och sång tillsammans med andra
Deltar i spel och sång och anpassar med stöd sitt spelande och sjungande efter takt/rytm.
Deltar i spel och sång och anpassar sitt spelande och sjungande efter takt/rytm. (flyt och timing)
Spela instrument
Provat på slagverk och rytminstrument
Har bara provat rytm instrument
Har även provat stränginstrument och tangentinstrument.
Har även provat slagverk.
Musikskapande
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
Kan med hjälp gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på egen hand gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på ett enkelt sätt kombinera olika former för att uttrycka musik.(bild, ljud, rörelse och dans.)
Samtala och beskriva
musikupplevelser och musikens påverkan. beskrivningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
Kan samtala kring musikupplevelser.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer
Sammanhang
Användandet av musik vid högtider sammankomster och i vardagen.
Känner till och kan några av våra vanligaste barnvisor.
Kan några av våra vanligaste barnvisor, samt känner till nationalsången och någon psalm.
Kan flera barnvisor, nationalsången, någon psalm. Samt kan nämna i vilka situationer som de används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: