Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige år 4

Skapad 2016-11-02 09:58 i Trönningeskolan Halmstad
Under läsåret kommer du att få lära dig mer om Sverige och Sveriges geografi. Du kommer att få lära dig några viktiga platser, olika levnadsvillkor, olika naturtyper och naturtillgångar i Sverige .
Grundskola 4

Innehåll

Syfte

 Du ska utveckla dina kunskaper om geografiska metoder, utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara. Du ska också kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskapet och människors levnadsvillkor.

Mål ur centrala innehållet

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att: - arbeta med kartboken. - läsa och prata om faktatexter som handlar om Sverige. - få träna på att söka fakta och att skriva egna faktatexter om t ex olika landskap. - se olika filmer om Sverige.

Bedömning

 Vi kommer att se på hur du - arbetar med kartboken och använder dig av kartan och karttecknen, tabeller och diagram - kan förklara hur det är att bo i Sveriges olika delar pga olika levnadsvillkor - kan namnge och pricka ut några av Sveriges landskap, städer, orter, vatten och berg - kan förklara var de flesta männsikorna i Sverige bor och varför de gör det - arbetar självständigt och tillsammans med andra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: