Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2016-11-02 10:14 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med våra fem världsreligioner; Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism och Buddhism. Vi ska titta närmare på heliga skrifter, högtider och ceremonier. Du ska bl.a. veta vad det finns för likheter och skillnader mellan världsreligionerna?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

Finna likheter och skillnader mellan religionerna.

Några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer att få visa din kunskap genom:

- Gemensamma diskussioner

- Muntlig redovisning i grupp

- Skriftligt prov

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att:

 • Läsa texter om de olika religionerna
 • Se på olika filmer
 • Skriftliga frågor till filmerna
 • Gruppdiskussioner kring olika frågor/övningar
 • Gruppvis leta fram information för att redovisa ett ämne 
 • Skriva ett prov, baserat på era redovisningar. 

Uppgifter

 • Grupparbete om världsreligionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Världsreligionerna

E
C
A
Kunskaper/färdigheter
Kunna berätta om några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Resonemang/Jämförelser
Hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna när de gäller några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler.
Du kan föra ett enkelt resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du anger exempel på likheter och skillnader. Samtliga dessa exempel är konkreta till sin karaktär. Flera av dessa exempel är korrekta och rimliga.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär. Du förklarar även varför det är så.
Samband
Kunna förklara varför och beskriva tankegångarna bakom dessa heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna.
Du kan visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor
Hur olika livsfrågor, t ex: * Synen på kärlek, * Vad som händer efter döden * Finns Gud? * Hur kom jorden och universum till? skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett enkelt resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: