Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik

Skapad 2016-11-02 10:20 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Använda etiska modeller, resonera och ta ställning i moraliska frågeställningar
Grundskola 7 Religionskunskap
Vecka 46-49 2016

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Använda etiska modeller i moraliska frågor
  • Resonera kring livsfrågor och din egen och andras identitet
  • Ta ställning och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar

ARBETSSÄTT

Vi läser tillsammans i häftet om pliktetik, konsekvensetik och situationsetik. Du tränar på att ta ställning i olika etiska dilemman.

Prov torsdag 8 december.

BEDÖMNING

I vecka 49 visar du din kunskap genom att göra ett prov. I provet visar du din kunskap att:

  • Använda pliktetiskt och konsekvensetiskt resonemang i olika moraliska fall.
  • Resonera kring ett etiskt dilemma samt ta ställning och argumentera för ditt ställningstagande.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

C

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

A

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Uppgifter

  • Etik

  • Etik

Matriser

Re
Etik

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Resonera och ta ställning
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Resonera med etiska modeller
I ditt resonemang utifrån etiska modeller finns detaljer med begränsad betydelse för modellen eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Relevanta detaljer med betydelse för ditt resonemang finns med och visar på en god förståelse för etiska modeller.
Relevanta detaljer och utvecklad förklaring eller exempel med betydelse för ditt resonemang finns med och visar på en mycket god förståelse för etiska modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: