Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2016-11-02 10:32 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Att utvecklas genom läsning.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Läsprojektet ska förbättra din läsförståelse, analysförmåga, din förmåga att tolka texter och kunna se budskap, din läshastighet och läsvana. Det ska ge dig en läsupplevelse och skapa ett intresse för att läsa skönlitteratur i det vidare livet.

Innehåll

Vi läser böcker om barn i olika delar av världen. Du ska reflektera över maktförhållanden och författarens avsikt med boken. Du ska delta i diskussioner om bokens innehåll och budskap. Du ska fundera över hur boken påverkat dig.

Uppgifter

 • Läsförståelse C

 • Läsförståelse C

 • Skriva om boken du läser

 • Läsa

 • Sammanfatta och ge omdöme om boken du läst

 • I taket lyser stjärnorna

 • Läsförståelse C

 • Läsförståelse C

 • Läsförståelse C

 • Läsförståelse C

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
LÄSA OCH FÖRSTÅ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: