Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan Ljud grupp 2

Skapad 2016-11-02 10:42 i Tiundaskolan Uppsala
Ljud - Vi lär oss vad ljud är
Grundskola 9 Fysik

Det är säkert en självklarhet för dig att kunna göra dig hörd. Att kunna säga vad du behöver, tycker och vill. Men lika viktigt är det att kunna lyssna och uppfatta vad andra vill säga dig. Genom att studera hur ljud uppför sig kan man hjälpa allt fler som har behov av att höra bättre. Ny kunskap och ny teknik underlättar vardagen för personer med någon form av hörselnedsättning. Du kommer att få lära dig hur ljud uppstår, hur ljud sprids och ny teknik underlättar i samhället.

Innehåll

Målet med undervisningen

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och få en nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Så här ska vi arbeta

Genomgångar i klassrummet

Laborationer

Bygga en högtalare

Leta kunskap på nätet och källgranska

Skriva en uppsats om ljud

Problemlösning

Se på film

 

Undervisningens innehåll och mål

Inför provet ska ni kunna: 

• Veta att det krävs materia för att ljudet ska kunna fortplantas

• Känna till hur ljudet fortplantas och ljudets hastighet i luft

• Veta att ljudets hastighet i luft varierar med temperatur och olika medier

• Veta vad som menas med frekvens.

• Veta vad som menas med våglängd.

• Veta vad som menas med amplitud

• Veta vad resonans är.

• Förklara skillnaden mellan toner och buller.

• Veta i vilken enhet ljudnivå anges.

• Veta vad som menas med infraljud och ultraljud

• Förstå vad eko och ekolod är och hur det kan användas.

• Känna till begreppen frekvens, svängningstid, våglängd, tonhöjd, tonstyrka, toner, buller, resonans och ljudnivå

• Veta hur du skyddar dig mot bullerskador

• Att kunna utföra beräkningar där begreppen frekvens, utbredningshastighet, våglängd och svängningstid ingår

 

Detta kommer att bedömas

• Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

• Hur väl du uppnår målen genom observationer, uppgifter och prov.

Uppgifter

 • Planering i ljud samt inläsningsanvisningar till provet

 • Laborationsrapport högtalaren

 • Inlämningsuppgift i fysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: