Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, de fem mekanismerna och "der Lauf der Dinges"

Skapad 2016-11-02 11:38 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi arbetar med mekanismernas 5 principer: kilen, lutande planet, skruven, hävstången och hjulet. Även block och talja har vi jobbat med. Eleverna har också konstruerat sin egen meter av klassens händelsebana "der Lauf der Dinges". Undervisningen har varit praktiskt och teoretisk, med teststationer, dokumentation, textbearbetning och instruktionsfilmer.

Innehåll

Vi arbetar med mekanismernas 5 principer: kilen, lutande planet, skruven, hävstången och hjulet. Även block och talja har vi jobbat med.
Eleverna har också konstruerat sin egen meter av klassens händelsebana "der Lauf der Dinges".
Undervisningen har varit praktiskt och teoretisk, med teststationer, dokumentation, textbearbetning och instruktionsfilmer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: