Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2016-11-02 12:01 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
Lagar och regler
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få läsa om vilka lagar och regler det finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler och hur du tror att samhället vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • Skillnaden mellan regler/lagar
 • Ord och begrepp till arbetsområdet
 • Några lagar
 • Vad som händer om man begår ett brott (konsekvenser) för personen, familj och samhälle
 • Historiskt kring lagar, den första riktiga lagen

 

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Genomgångar
 • Diskussioner och argumentation i helklass och i smågrupper.
 • Läsa olika texter som handlar om lagar och regler. Vi kommer bland annat att läsa texter ur läromedlet "Samhällskunskap" Puls
 • Ev Studiebesök och besök av polis
 • Se på film
 • Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Din delaktighet vid genomgångar.

Ditt deltagande i diskussioner och argumentationer.

Hur du för dina resonemang.

Skriftligt prov.

Förankring i läroplanen

Du kommer att få chansen att utveckla följande förmågor i det här ämnesområdet:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Lagar och regler

Lagar och regler

Betydelsen av lagar och regler
Du har grundläggande kunskaper om lagar och regler. Du tar reda på hur våra lagar är uppbyggda och fungerar och beskriver på ett enkelt sätt vad de betyder för samhället.
Du har goda kunskaper om lagar och regler. Du tar reda på hur våra lagar är uppbyggda och fungerar och beskriver på ett ganska komplext sätt vad de betyder för samhället.
Du har mycket goda kunskaper om lagar och regler. Du tar reda på hur våra lagar är uppbyggda och fungerar och beskriver på ett komplext sätt vad de betyder för samhället.
Ord och begrepp
I dina beskrivningar använder du ord och begrepp så att man för det mesta förstår vad du menar.
I dina beskrivningar använder du ord och begrepp så att man förstår vad du menar.
I dina beskrivningar använder du ord och begrepp så att du visar att du kan använda dem och vet vad de betyder.
Diskussion
Du kan med enkla resonemang delta i diskussionerna.
Du kan med ganska komplexa resonemang delta i diskusssionerna.
Du kan med välutvecklade och väl underbyggda resonemang delta i diskussionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: