Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Day - GOTD

Skapad 2016-11-02 12:06 i Kronaskolan Ale
Allmänbildning med mikrolektioner. Ämnesövergripande.
Grundskola F – 3
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt".

Innehåll

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Centralt innehåll

Mikrolektionerna varierar stort när det gäller ämne. Det kommer ifrån en början att innehålla ämnen som vi ska ändå ska presentera i verksamheten samt utgå ifrån ett intresse som redan finns. Detta för att locka fram nyfikenheten i konceptet till eleverna. Detta kommer sedan att utvecklas i att genom att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Aktivitet

Eleverna får en ledtråd till dagens GOTD på morgonen då en ny  "grej" står på schemat. Vi berättar, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne. Vi arbetar därefter i lär-par, där man kan samtala om dagens grej och därefter får de bestämma vad som fångade deras uppmärksamhet mest och på vilket sätt de kan visa oss det på. När de valt vad de vill gestalta, lägger vi upp det på barnens lärlogg med hjälp av en Ipad. Där får eleverna återberätta för oss, så gör vi en sammanfattning. Eleverna får med sig en önskan om att de gärna får berätta för en familjemedlem om dagens "grej".

Bedömning

Mikrolektionerna i sig bedöms inte, men dessa bidrar i sig till att eleven i flera av skolans ämnen (exempelvis hi, ge, bi, ke, mu, sv) utvecklar sina förmågor, till exempel att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och sin begreppsliga förmåga.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: