Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text

Skapad 2016-11-02 12:46 i Östra Karups skola Båstad
Skriva berättande texter till bilder.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta arbetsområde kommer du att få läsa olika exempel på berättande texter, hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Vi kommer att gå igenom begrepp som är viktiga att känna till när man skriver berättande texter. I din berättelse ska det finnas en tydlig koppling till bilden. Du ska beskriva personer och miljöer så tydligt att den som läser din text kan leva sig in i karaktärer, tid och rum.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetsområdet

 • Du ska delta i diskussioner om de berättande texter vi läser
 • Du ska skriva en berättande text
 • Du ska använda dig av en bild som texten ska bygga på
 • Du ska ha med en inledning, handling och ett avslut
 • Du ska presentera och beskriva personer/karaktärer i texten
 • Du ska beskriva miljön i texten
 • Du ska använda dig av skiljetecken och grundläggande skrivregler.
 • Du ska ge respons på någon kamrats text
 • Du ska ta emot respons och bearbeta din text

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • Deltagit i diskussioner om de berättande texter vi läser
 • Har skrivit en berättande text
 • Har valt och använt dig av en bild vilken texten bygger på
 • Har med en inledning, handling och ett avslut i din text
 • Har presenterat och beskrivit personer/karaktärer i texten
 • Har beskrivit miljön i texten
 • Har använt dig av skiljetecken och grundläggande skrivregler
 • Har givit respons på någon kamrats text
 • Har tagit emot respons och bearbetat din text

Begrepp

 • Helheten
 • Struktur
 • Inledning
 • Handling
 • Avslut
 • Karaktärer
 • Personbeskrivning
 • Miljöbeskrivning
 • Berättarperspektiv
 • Skiljetecken
 • Tempus

Uppgifter

 • Resan- en berättelse

Matriser

Sv SvA
Skriva berättande text

Skriva berättande text

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Lägre
Högre
Struktur
Med stöd från modelltext eller lärare, skriver du enkla meningar utan variation i språket. Med stöd av lärare kan du skriva så att man kan förstå och följa innehållet.
Du skriver så att man kan förstå och följa innehållet. Du har en inledning/början, handling och avslutning. Man kan förstå vilken bild du skrivit till.
Du skriver så att man lätt förstår och kan följa innehållet. Du har en tydlig struktur med inledning/början, handling och avslutning. Du har en röd tråd i texten och du varierar språket. Man förstår vilken bild du har skrivit till.
När du skriver gör du medvetna val utifrån vad du vill uppnå med texten. Innehållet är tydligt, lätt att följa och förstå. Du har en mycket tydlig struktur genom hela texten med inledning/början, handling och avslutning. Du har en röd tråd genom hela texten som är tydligt från början till slut och du kopplar tydligt ihop olika delar av texten. Du varierar språket genom hela texten. Man kan tydligt förstå vilken bild du har skrivit till.
Personbeskrivning
Med stöd av modelltext eller lärare använder du adjektiv för att tydliggöra hur personerna ser ut.
Du använder dig ibland av adjektiv när du beskriver personerna i texten, deras utseende.
Du använder dig av adjektiv för att beskriva personerna i texten, deras utseende och egenskaper. Det framgår därför tydligt vem de olika personerna är.
Du använder dig av alla sinnen när du skriver och du använder många adjektiv och adverb i texten. Det gör att det mycket tydligt framgår vem personerna är, både till utseende, känslor och beteende.
Miljöbeskrivning
Med stöd av modelltext eller lärare använder du adjektiv för att tydliggöra hur mijön ser ut.
Du använder dig ibland av adjektiv när beskriver miljön i texten, hur det ser ut.
Du använder dig av många adjektiv för att beskriva miljön i texten. Det blir mycket tydligt hur det ser ut där.
Du använder dig av alla sinnen och många adjektiv för att beskriva miljön i texten. Det blir mycket tydligt hur det ser ut där och hur det kan vara att befinna sig i din beskrivna miljö.
Skrivregler
Med stöd från lärare använder du dig av grundläggande skrivregler som stor bokstav och punkt.
Du använder ofta grundläggande skrivregler i texten. Du använder versaler(ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt.
Du använder grundläggande skrivregler i texten och det blir oftast korrekt. Du använder versaler(ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt. Du använder dig av flera skiljetecken i dina texter, exempelvis kommatering, på ett korrekt sätt.
Du använder grundläggande skrivregler korrekt i texten. Du använder versaler(ABC) och gemener (abc) samt skiljetecken som exempelvis punkt korrekt. Du använder dig av flera olika skiljetecken i dina texter, exempelvis kommatering, talstreck och , på ett korrekt sätt.
Kamratrespons
Du läser kamrattexter med stöd och säger med stöd av exempelvis direkta frågor om du tycker det är bra eller dåligt.
Du ger enkel respons på kamrattexter, exempelvis säger du vad du tycker är bra eller dåligt.
Du ger kamratrespons som kan hjälpa kamraten att höja kvalitén antingen till innehåll eller form (handling eller skrivregler) på hans/hennes text. Du är konstruktiv och kan ge både förbättringstips och lyfta fram det positiva.
Du ger respons på kamrattexter som kan hjälpa honom/henne att höja kvalitén både till innehåll och form (handling och skrivregler). Du är konstruktiv och kan ge både förbättringstips och lyfta fram det positiva. Du kan motivera dina åsikter i den kritik du ger.
Textbearbetning
Med mycket stöd från lärare bearbetar du din text för att höja kvalitén.
För att höja kvalitén bearbetar du, delvis självständigt, din text efter den respons du får från lärare och kamrater. Du höjer oftast kvalitén antingen till innehåll (handling) eller form(skrivregler). Ibland till båda delar.
Du bearbetar din text själv efter den kamrat- och lärarrespons du får och höjer kvalitén både till innehåll(handling) och till form(skrivregler) i det som du har skrivit.
Genom att ofta själv upptäcka vad som behöver förbättras, bearbetar och utvecklar du din text och höjer därmed kvalitén på innehållet och formen. Du utgår också från den kamrat- och lärarrespons du får.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: