Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom v. 45-50 -16.

Skapad 2016-11-02 13:21 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Med anledning av Påvens besök i Sverige, ska vi titta närmare på kristendomens tre stora grenar.

Innehåll

1. Vi börjar med att tolka bibeltexter. Du får texter och frågeställningar av mig. Inlämning i unikum. Enskilt arbete.

2. Vi arbetar vidare med instuderingsfrågor i NE. Ligger under temapaket; kristendomen. Enskilt arbete, eller i par. Inlämning i unikum.

3. Sista uppgiften består av att jämföra kristendomens tre stora grenar. Detta gör ni i grupper. 

Uppgifter

  • Kristendom; texttolkning

  • Kristendom; grunder

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
    Re  7-9

Matriser

Re
Religion år 7-9

Kunskapskrav

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Världsreligionerna
Eleven har **grundläggande** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **beskriva** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har **goda** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **förklara och visa på samband mellan** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **förklara och visa på samband och generella mönster kring** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven **välutvecklade och nyanserade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: