Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2016-11-02 13:22 i Almtunaskolan Uppsala
I åk 5 kommer du att få fortsätta att träna på att skriva bokrecensioner. Du kommer skriva en bokrecension efter varje bok du läst och muntligt redovisa den för klassen.
Grundskola 5 – 6 Svenska

För att utveckla vårt språk, både muntligt och skriftligt, behöver vi läsa, mycket. Oavsett om du tycker det är roligt, jobbigt eller svårt att läsa är det viktigt att också fundera kring det vi läser. Vad handlar boken om? Vad vill den förmedla? Vilka tankar och känslor lämnar boken mig med när jag har läst den? Allt det ska vi arbeta med när vi skriver bokrecensioner. Du kommer också att muntligt redovisa dina bokrecensioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att: 

 • uttrycka dina tankar och åsikter om böcker i text. 
 • läsa och analysera olika skönlitterära böcker som du själv väljer. 
 • använda ett fungerande språk i de recensioner du skriver. 
 • ställa frågor kring skönlitteratur.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • läsa texter anpassade efter din förmåga genom att använda olika typer av lässtrategier.
 • sammanfatta skönlitterära texter du har läst, där du fokuserar på centrala delar med kopplingar till bokens sammanhang och genom detta visar du på en fungerande läsförståelse. 
 • utifrån egna erfarenheter fundera kring bokens budskap samt beskriva din egen upplevelse av boken. 

Hur ska det bedömas?

 • Du ska skriva bokrecension efter att du avslutat böcker du läst i skolan.
 • Du får muntligt redovisa dina bokrecensioner för klassen.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgång och instruktioner kring hur din bokrecension ska skrivas
 • Egen läsning
 • Inlämning av bokrecension
 • Muntlig presentation av bokrecension.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skriva bokrecension och muntlig redovisning

Bokrecension
Du har inte skrivit en färdig bokrecension.
I dina bokrecensioner klarar du till viss del eller med mycket stöd att sammanfatta innehållet och beskriva dina tankar om boken.
Du kan skriva bokrecensioner som tydligt beskriver boken och dina tankar kring bokens handling.
Muntlig redovisning
Du har inte redovisat någon bok du läst för klassen.
Du kan redovisa dina recensioner men läser endast eller mycket från pappret.
Du kan redovisa dina recensioner och klarar att berätta med inget eller lite stöd från pappret.
Lyssna på och fråga andra
Du lyssnar oftast aktivt på dina kamraters redovisningar men ställer inga frågor.
Du lyssnar oftast aktivt och ställer ibland frågor kring bokens innehåll.
Du lyssnar alltid aktivt och ställer ofta frågor kring bokens innehåll och drar paralleller till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: