Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse HT 16

Skapad 2016-11-02 13:40 i Fyllingeskolan gr Halmstad
Vi kommer läsa skönlitteratur och faktatexter och genom att diskutera innehållet eller svara på frågor till det vi läst kan vi träna på att förstå sammanhang och läsa mellan raderna.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Vi ska läsa texter. Diskutera innehållet eller svara på frågor till det vi läst. Vi ska även träna på att avkoda ord och få flyt i läsning. Vi ska arbeta med att svara på frågor direkt till texten och frågor till underliggande budskap i texterna. Vi fortsätter att arbeta med samma inriktning under vårterminen men fokuserar lite mer på det skrivna.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

Att det finns olika slags texter och kunna skilja på en berättelse och faktatext.

Att få en förståelse för att en berättelse kan innehålla ett budskap som man ibland får lista ut själv.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att läsa och jämföra texter och sätt att skriva på. Vi tränar olika lässtrategier.

 Vi ska svara på frågor där svaren finns direkt i texten, samt frågor som har ett underliggande budskap  i texten det vill säga: att man får själv tänka i huvudet och sedan svara på frågan (läsa mellan raderna).

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

Du kommer bli bedömd enligt kunskapskraven ovan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9
 • Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  E 9
 • I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
  Sv  E 9
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sv  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  C 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
  Sv  C 9
 • Eleven anpassar delvis sitt språk till olika personer och situationer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
  Sv  C 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  C 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven anpassar sitt språk väl till olika personer och situationer.
  Sv  A 9
 • Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 9
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: