Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa-Hälsa och livsstil(7-9)

Skapad 2016-11-02 13:47 i Hälsinggårdsskolan Falun
I kursen idrott och hälsa kommer vi jobba med att utveckla kunskaper inom rörelse såväl innomhus som i naturmiljö. Exempel på sådant kan vara utveckling inom kroppslig förmåga i sammansatta grovmotoriska rörelser(springa, hoppa, klättra), färdigheter i "att orientera" i närmiljön med eller utan hjälpmedel, förståelse för vikten av hänsyn till naturen(Allemansrätten), säkerhet i samband med aktiviteter. Vi kommer även belysa aktivitetens betydelse för den fysiska förmågan och hälsan.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I kunskapsområdet hälsa och livsstil kommer vi belysa den fysiska aktivitetens/rörelsens betydelse för fysisk förmåga och hälsan. Även risker förknippade med fysisk aktivitet och hur man kan arbeta förebyggande och inte drabbas av skada.

Innehåll

Vad skall vi lära oss(Syfte)?

I kunskapsområdet hälsa och livsstil kommer vi belysa den fysiska aktivitetens/rörelsens betydelse för fysisk förmåga och hälsan. Även risker förknippade med fysisk aktivitet och hur man kan arbeta förebyggande  och inte drabbas av skada.

Hur skall vi lära oss detta?

 • Aktivt delta på lektionerna

 • Instruktioner och genomgångar

 • Övningar/fysisk aktivitet(lekar, spel, träningsmetoder etc.)

 • Samtal

 • Feedback

 • Teoretiska uppgifter

Hur får jag visa vad jag kan?

 • Aktivt deltagande på lektionerna, genomföra de olika metoderna för rörelse,friluftsliv och utevistelse
 • Reflektioner(diskutera, prata om aktiviteten/upplevelsen)
 • Uppgift/samtal omkring effekter av träning, möjligheter till rörelse/fysisk aktivitet, skador etc.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Vad som kommer bedömas

Hälsa och livsstil

F
E
.
C
A
Hälsa och livsstil
Förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du har ännu inte visat att du kan sätta upp mål för och planera fysisk träning.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Hälsa och livsstil
Förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du har ännu inte visat att du kan utvärdera egen träning genom att diskutera hur olika faktorer påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Hälsa och livsstil
Förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Du har ännu inte visat att du har kunskap om eller förmågan att förebygga skador.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga risken för att drabbas av skador.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga risken för att drabbas av skador.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga risken för att drabbas av skador.
Hälsa och livsstil
Förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Du har ännu inte visat att du kan beskriva risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: