Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Optik - ljuset

Skapad 2016-11-02 14:17 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur kommer det sig egentligen att vi kan se vår omgivning? Vad är egentligen ljus? Vilka är ljusets egenskaper? Hur uppkommer färger?

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

 • ljusets egenskaper, bl.a. ljusets fart
 • varför föremål syns
 • reflektion i ojämna, plana och buktiga ytor
 •  konkava och konvexa speglar och linser och vad man kan använda dem till, t.ex. vid synfel
 • ljusets brytning och reflektion, samt tekniska och praktiska tillämpningar av detta
 • Vet hur ett spektrum uppstår samt kan dess färger
 • Kan beskriva vad solljus består av för olika slags strålning
 • Förstå varför föremål har olika färger och varför det mesta ser grått ut när det är mörkt
 • Kan redogöra för reflektionslagen
 • Känner till något om laser och om fiberoptik
 • Kan arbeta utifrån det naturvetenskapliga arbetssättet vid laboration
 • Kan resonera om vilken betydelse upptäckter inom optiken har för människans levnadsvillkor
 • Kan vad som menas med brännpunkt och brännvidd hos speglar och linser
 • Kan rita strålgången i speglar och linser (”bildkonstruktion”)
 • Kan hur ljusstålar bryts i gränsytan mellan ämnen med olika täthet och orsaken till det
 • Känner till totalreflektion 
 • Känner till det osynliga spektret som t.ex. IR- och UV-strålning utgör
 •  egenskaper och användningsområden för laserljus 

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor i fysik inom området optik genom

 • genomgångar
 • diskussioner 
 • laborationer (planering, genomförande, utvärdering)
 • filmer
 • egna uppgifter, t ex instuderingsfrågor. 

Bedömning

Inom detta område kommer dina laborativa förmågor att stå i fokus :) för bedömning. Du kommer att planera, genomföra samt utvärdera en laboration.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav i fysik, optik systematiska undersökningar

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med relativt viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultaters rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: