Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2016-11-02 14:19 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Elektricitet och magnetism åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi kommer att lära oss hur magnetism och elektricitet fungerar. Genom enkla experiment lär vi oss hur man undersöker saker och hur man sedan skriver en laborationsrapport.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Fy 4-6
  Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy 4-6
  Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy 4-6
  Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy 4-6
  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

 

Kunskapskrav

 • Fy 4-6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy 4-6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy 4-6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy 4-6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy 4-6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy 4-6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy 4-6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

 

 

Konkretisering av kunskapskraven

När vi har arbetat med detta kommer du att kunna förklara hur magneter fungerar och hur vi kan använda dem. Du kommer också att kunna koppla ihop batterier och sladdar så att lampor kan lysa. Du kommer att lära dig ord och begrepp som hör ihop med elektricitet och magnetism. Vi kommer att göra undersökningar som vi skriver ner i laborationsrapporter.

Undervisning och bedömning

Till största delen kommer vi att göra undersökningar men också läsa faktatexter och se på filmer. Vi kommer ofta att diskutera om vad som händer och varför. Jag kommer att bedöma hur du använder ord och begrepp och hur du jobbar för att komma fram till ett svar med hjälp av en undersökning. I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha ett prov. Du kommer också att få visa att du kan skriva en laborationsrapport.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: