Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom åk 4

Skapad 2016-11-02 14:56 i Stamgärde skola Åre
Ett arbete som utgår från läroboken Puls Religion 4.6.
Grundskola 4 Religionskunskap

Ett spännande arbetsområde där du kommer att få lära dig grunderna inom kristendomen och den tro som ligger till grund för vårt samhälle. Vem var Jesus? Vilka riter och högtider finns det inom kristendomen? Vad betyder det egentligen att vara kristen?

Innehåll

Förväntat resultat

Du ska kunna berätta om:

- Gud och Jesus och varför de är viktiga för kristendomen.

- Bibeln och kunna återge några berättelse ur Gamla och Nya testamentet.

- vilken roll kyrkan spelar inom religionen.

- några kristna riter som, bönen, dopet, konfirmationen, bröllop och begravning och vad de symboliserar.

-redogöra för kristna högtider, bl.a. jul och påsk och varför de firas.

-göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu
 

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från läroboken PULS religion där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa. Du kommer att få se på film, lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och ta del av olika tankar och åsikter. 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att delta i diskussioner kring kristendomen på lektionerna kring olika frågor.

Jag bedömer också dina skriftliga insatser under de arbetsuppgifter som vi genomför.

Bedömningen utgår i från dina kunskaper om innehållet som beskrivs i det förväntade resultatet. 

Se även bedömningsmatrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Matris för Kristendomen

Nivå 1
Nivå 2
Kristendomens centrala tankegångar
Har grundläggande kunskaper om Gud, Jesus, bibeln och kyrkan. Kan berätta med hjälp av ett fåtal fakta om dessa begrepps innebörd och betydelse.
Har goda kunskaper om Gud, Jesus, bibeln och kyrkan. Kan berätta med hjälp av ett flertal fakta om dessa begrepps innebörd och betydelse.
Kristendomens riter och högtider.
Har grundläggande kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen. Kan några exempel på kristna högtider och riter.
Har goda kunskaper om de centrala tankegångarna i kristendomen.Kan ge flera exempel på kristna högtider och riter och berätta vad de symboliserar.
Jämföra kristendomens betydelse förr och nu
Kan göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu i det svenska samhället med vägledning.
Kan göra mer utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse förr och nu. Kan på egen hand dra slutsatser om betydelsen av kristendomen i det svenska samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: