Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO HT-16 4C Furuhällsskolan

Skapad 2016-11-02 15:07 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 4 Samhällskunskap Geografi
Samhällskunskap samt geografi, HT 2016. Vi arbetar delvis med vårt fiktiva land Murpasien och berör främst ämnena samhällskunskap samt geografi, även arbetet med Minecraft går in i dessa ämnen. Samhällskunskap: demokrati samt hur ett samhälle fungerar, Geografi: kartkunskap, Sveriges geografi.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Genom undervisningenska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Det här ska du lära dig.

Vi arbetar med vårt fiktiva land Murpasien. Vi kopplar detta till demokrati och utför olika slags röstningar för att bestämma bla nationalsång, flagga, nationaldag, lagar, etc. Vi arbetar mycket i grupper där vi skapar våra förslag till det vi ska rösta om. Vi övar också olika begrepp genom bla "doobidoo"-leken. Vi lär oss om det offentligas ekonomi samt mer om riksdagspartierna och hur Sverige styrs. Vi bestämmer vilket statsskick vi ska ha i vårt eget land Murpasien.

Vi arbetar även med kartan, hur man läser en karta, vanliga symboler, etc. Gör egna kartor över tex ditt rum eller skolgården. Vi arbetar med Sveriges geografi där namnkunskap ingår och läxor förekommer. 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Läxor och prov kan förekomma, tex namngeografi, där resultat vägs in i bedömningen.

Vi bedömer hur väl du förstår olika begrepp och hur du visar dina förmågor under gruppuppgifterna samt enskilda uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: