Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - grundmatris för år 2

Skapad 2016-11-02 16:47 i Byskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2
Vi fortsätter att träna skrivning, läsning, tala och lyssna. Vi jobbar med språklära och hur man bygger upp texter. Vi kommer att söka fakta och information i olika media.

Innehåll

Mål för elev


Du ska utveckla din förmåga att formulera dig i skrift.
Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå olika texter.
Du ska utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal.

Du ska utveckla din förmåga att söka information.

Kopplingar till läroplan

Syfte:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
- söka information från olika källor och värdera dessa.

Innehåll

Du ska skriva olika sorters texter.
Du ska arbeta med grammatik och använda olika skiljetecken.

Du ska skriva berättande texter med början, handling och slut.

Du ska träna din stavning.

Du ska läsa olika sorters texter.
Du ska träna på att uttrycka dig muntligt.

Du ska träna på att söka information i böcker och på webbsidor.

Kopplingar till läroplan

Läsa och skriva:

- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
-  Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
-  Handstil och att skriva på dator.
-  Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.


Tala, lyssna och samtala

-  Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
-  Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.


Informationssökning och källkritik:

-  Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.


Genomförande
Vi arbetar i vår bok Språkskrinet.
Vi läser enskilt i våra böcker och vi läser gemensamt med olika uppgifter.
Vi tränar genom att skriva bl.a dagbok, dikter och monstersagor.
Vi tränar på att tala genom att redovisa texter vi skrivit, göra bokrecensioner och diskutera olika texter.
Vi tränar handstil och att skriva på dator.
Vi söker information i böcker och på webben och skriver egna faktatexter.

Vi tränar läsförståelse genom att arbeta med En läsande klass och läskort.

Redovisning
Du redovisar din läsning i läsgruppen.

Du redovisar dina texter på olika sätt t ex för klassen.

Du kamratbedömer.

Du redovisar i dina arbetsböcker / läskort.

Matriser

Svenska

Rubrik 1

Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: