Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 8B1(De 5 enkla maskinerna)

Skapad 2016-11-02 23:04 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Mekanikens gyllene regel : ”Det du vinner i kraft förlorar du i väg.” eller ”Vad man förlorar i väg vinner man i kraft.”

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Te  7-9
  Tekniska lösningar Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
 • Te  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system,
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner

 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar.

 • Te  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Te  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av principerna av de 5/6 enkla maskinerna. 
 • Te  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretiserade mål

 • Få kännedom om ord och begrepp som rör de 5/6 enkla maskinerna .
 • Samtala om och diskutera frågor som rör de 5/6 enkla maskinerna och då skilja på fakta från dina åsikter och formulera vad du tycker genom att motivera och beskriva några konsekvenser (fördelar och nackdelar) av din eget byggda maskin.
 • I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter andras åsikter och argument på ett sätt som gör att det blir en diskussion som går framåt.
 • Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Undervisning

Vi kommer titta på de 5/6 enkla maskinerna. Vi kommer att genom ett antal små filmer lära oss om principerna av de 5/6 enkla maskinerna. Ni kommer att få en uppgift för eget arbete och konstruktion genom att tillämpa de principerna av de 5/6 enkla maskinerna där ni ska ta ställning till och argumentera för vilken/vilka för och/eller nackdelar din konstruktion medför. Ni ska ta reda på hur din maskin skapas, tillverkas och användas. Ni ska även ta reda på konsekvenserna av er konstruktion i förhållande till människa, samhälle och miljö.
Ni kommer att ha lärarledda lektioner där grundläggande viktiga begrepp gås igenom, samt se filmer om dessa.

Ni kommer att arbeta enskilt eller i grupper om 2 personer vid tillverkning av maskinen. Redovisning sker genom en dokumentation av ditt/ert arbete.

Bedömning

Bedömning enligt matrisen 

Matriser

Tk
Teknik (De 5 enkla maskinerna)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ritning
Du framställer en enkel ritning från olika vinklar.
Du framställer en ritning i skala från olika vinklar i rätt proportioner.
Du framställer en avancerad ritning i skala från olika vinklar och med rätt proportioner
Utforma modeller
Du kan undersöka och testa olika idéer till lösningar samt utforma en enkel modell.
Du kan undersöka och testa och ompröva idéer till lösningar samt utforma en utvecklad modell.
Du kan systematiskt undersöka och testa och ompröva idéer till lösningar samt utforma en välutvecklad och genomarbetad modell.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Du gör enkla dokumentationer där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklande dokumentationer där intentionen i arbetet är relativt synliggjord.
Du gör utvecklande dokumentationer där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Begrepp och uttryck
Du kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp och uttryck beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: