Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång

Skapad 2016-11-03 09:24 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 6 – 9 Svenska
Många av våra kända sagor är mycket gamla, urgamla. Sagor berättas överallt i världen. Sagor handlar om sådant som är viktigt i livet. De riktigt gamla sagorna brukar kallas för folksagor. Ingen vet vem som först berättade en sådan saga. Därför brukar man säga folksagor inte har någon författare.

Innehåll

I vår läroplan i svenska står det att vi ska arbeta med olika slags berättelser. Där står det också att vi ska arbeta med att läsa, skriva och tala.

Under temat sagor får du möjligheter att träna din förmåga att:

 • läsa och lyssna till berättelser,
 • återberätta så den som lyssnar förstår och tycker att det är roligt att lyssna,
 • tillsammans med klasskamrater och vuxna samtala kring det som du har läst eller lyssnat till,
 • känna igen hur en saga berättas,
 • sammanfatta en saga,
 • att återberätta en saga,
 • att skriva en kort saga,
 • utifrån sagans värld, göra en personbeskrivning (hur ditt troll ser ut),
 • utifrån sagans värld, göra en miljöbeskrivning (hur ditt troll bor),
 • använda dator eller i-pad när du skriver,
 • använda regler för stavning och meningar,
 • använda "knep", till exempel tankekartor, för att minnas det du har läst och hört,
 • använda "knep", till exempel tankekartor, för att planera en berättelse,
 • söka information.

Kunskapskrav

 Se kunskapskrav/betyg för läsår 6 respektive 9.

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om viktiga begrepp som, folksaga, konstsaga, fabel, återberätta, författa,
 • dina kunskaper om hur en saga berättas (det som är typiskt för en saga),
 • dina kunskaper om någon "modern" sagoberättare, till exempel HC Andersen,
 • hur du sammanfattar en saga,
 • hur du återberättar en saga,
 • hur du samtalar och funderar över innehåll och form (det som är typiskt för en saga) i några kända sagor,
 • hur du söker och använder information från böcker och internet,
 • hur du, med lite hjälp, gör en personbeskrivning (hur ditt troll ser ut),
 • hur du, med lite hjälp, gör en miljöbeskrivning (hur ditt troll bor),
 • hur du, med lite hjälp, berättar och skriver en egen saga,
 • hur du använder datorns eller i-padens skrivstöd,
 • hur du använder regler för stavning och meningar,
 • hur du använder "knep", till exempel tankekartor, för att minnas det du har läst och hört,
 • hur du använder "knep", till exempel tankekartor, för att planera en berättelse.

Du visar vad du kan genom att:

 • aktivt delta i klassens samtal och övningar,
 • genom att, med lite hjälp, skriva en personbeskrivning (beskriva ditt troll),
 • genom att, med lite hjälp, skriva en miljöbeskrivning (beskriva hur ditt troll bor),
 • genom att, med lite hjälp, sammanfatta en saga,
 • genom att med lite hjälp, återberätta en saga,
 • genom att med lite hjälp, skriva en saga.

I undervisningen kommer vi bland annat att:

 • läsa sagor,
 • lära om sagor,
 • söka information om sagor,
 • träna på läsförståelse,
 • återberätta sagor för varandra,
 • fundera, samtala och diskutera sagor,
 • skriva personbeskrivning (hur ditt troll ser ut),
 • skriva miljöbeskrivning (hur ditt troll bor),
 • skriva sagor,
 • träna på minnestekniker,
 • träna på att planera en berättelse,
 • lära oss om datorns skrivstöd,
 • använda datorns skrivstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: