Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-årsgrupp Korallen

Skapad 2016-11-03 09:46 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola

Innehåll

Korallens 5-årsgrupp kommer arbeta med språkutveckling och socialt samspel några veckor framöver. 

Vi kommer börja varje tillfälle med att ha ett slags upprop, det kan t.ex. vara en namnlek. Varje barn blir uppmärksammat, självbilden och identitetsutvecklingen stärks.

Vi läser sen en saga, läser, samtalar om bilder och innehållet. Högläsning ger barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd. 

Sen har vi varje gång en ramsa. Vi leker med språket och upptäcker språkets form. Rörelser till ramsorna hjälper barnen att känns rytmen i språket och att minnas ramsan lättare.

Vi gör en språklek som kan handla om rim, ramsor, bokstäver, ord och olika ljud runt omkring oss.

Efter det sjunger vi och leker en lek. Koordinationen utvecklas och även barnens uppmärksamhet. De får känna rytmen i hela kroppen. Barnen samspelar med varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: