Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation

Skapad 2016-11-03 11:08 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
I detta område kommer vi arbeta med reklam, massmedia och internet.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Överallt bombaderas vi av information från tv, tidningar, internet och reklam. Varför finns all denna information och på vilket sätt påverkas vi av den?

Innehåll

Syfte 

I detta arbetsområde kommer ni förbättra er förmåga att:

Centralt innehåll

Följande delar från det centrala innehållet kommer vi arbeta med:

Hur ska vi arbeta

Frågeställningar

Vi kommer arbeta bland annat med följande frågeställningar:

Varför finns det reklam?
Vilka typer av reklam finns?
Varför påverkas vi som individer av reklam?
Vilka budskap skickar viss typ av reklam ut?
Vad innebär massmedia?
Vilka syften har: Tidningar/tv/internet
Hur påverkar massmedia samhället vi lever i?
Vad innebär källkritik?

Arbetsmetoder

Vi kommer tillgodo se oss denna information via:

Film
Lärarledda PowerPoints
Gruppdiskussioner
Egna arbeten
Studier på eget ansvar (läxor)

Redovisningsform

Förslag?

Skriftligt prov
Göra en egen reklambild
Muntlig redovisning

Tidsram

9 veckor

Undervisning + Redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Information och kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
I beskrivningar både muntligt och skriftligt kan eleven använda och förstå ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation och information för att öka delaktigheten
Du kan med viss säkerhet använda och förstå de ord, begrepp och symboler som vi arbetat med i orådet kommunikation och information.
Du kan med säkerhet använda och förstå de ord, begrepp och symboler som vi arbetat med i orådet kommunikation och information.
Du kan med stor säkerhet använda och förstå de ord, begrepp och symboler som vi arbetat med i orådet kommunikation och information.
Källkritik
Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. Veta hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
Du kan med viss säkerhet söka information i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, sökmotorer på Internet och bibliotek. Du kan med viss säkerhet vara källkritisk och urskilja om informationen är äkta.
Du kan med säkerhet söka information i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, sökmotorer på Internet och bibliotek. Du kan med säkerhet vara källkritisk och urskilja om informationen är äkta
Du kan med stor säkerhet söka information i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, sökmotorer på Internet och bibliotek. Du kan med stor säkerhet vara källkritisk och urskilja om informationen är äkta
Massmedier
Begreppet massmedier och informationsspridning. Genom olika media förmedlas information av olika slag med syfte att upplysa, påverka, väcka intresse, skapa avsky, öka kunskaperna eller sälja något.
Du kan med viss säkerhet förklara ordet massmedier och vad det innebär.
Du kan med säkerhet förklara ordet massmedier och vad det innebär.
Du kan med stor säkerhet förklara ordet massmedier och vad det innebär.
Reklam
Reklam i olika medier, syftet med reklam och dess påverkan på människor.
Du vet med viss säkerhet vad reklam är, vilka typer av reklam som finns och hur de påverkar människan.
Du vet med säkerhet vad reklam är, vilka typer av reklam som finns och hur de påverkar människan.
Du vet med stor säkerhet vad reklam är, vilka typer av reklam som finns och hur de påverkar människan.
Kommunikation
Hur vi på olika sätt kan kommunicera med varandra genom olika hjälpmedel och att de kallas medier. Att vi med hjälp av massmedier, som når en massa samtidigt kan nå över hela världen.
Du vet med viss säkerhet hur vi kommunicerar och att hjälpmedlen kallas för medier, samt innebörden av massmedier.
Du vet med säkerhet hur vi kommunicerar och att hjälpmedlen kallas för medier, samt innebörden av massmedier.
Du vet med stor säkerhet hur vi kommunicerar och att hjälpmedlen kallas för medier, samt innebörden av massmedier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: