Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med boken Framåt och Mål i SvA

Skapad 2016-11-03 11:19 i Förberedelseenheten Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med olika texter och texttyper i böckerna "Mål 1" och "Framåt B". Vi pratar, skriver och läser utifrån olika texter och uppgifter i dessa böcker. Böckerna utgår ifrån olika teman, som t.ex. hälsa, utbildning osv.

Innehåll

 

Undervisning och bedömning

* Du kommer att arbeta med övningsboken i svenska som andraspråk.

* Du kommer att skriva olika texttyper, där du ska använda passande skrivregler.

* I olika övningar ska du lära dig att använda prepositioner, pronomen, verb, substantiv, adjektiv och konjunktioner.

* Du kommer att få svara på frågor om texterna och öva din läsförståelse.

* Du kommer att få presentera texterna som du har skrivit muntligt för klassen.

 

 

Konkretisering av kunskapskraven

* Du ska kunna svara på frågor om de olika texterna och förstå vad det är du läser.

* Du ska även kunna berätta om texternas innehåll för dina klasskompisar.

* Du ska visa att du på ett enkelt sätt kan kommunicera i tal och skrift, så att andra förstår dig.

* Du ska visa att du kan skriva olika texttyper med en passande struktur och skrivregler.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: