Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 matematik Hamburgsundskolan

Skapad 2016-11-03 11:23 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola F – 9 Matematik
Du ska inte kunna bli lurad av diagram och luriga försäljare och du ska kunna uppskatta hur mycket något är. Det gör vi genom att tjata om rimlighet och lära dig hur du själv kan räkna ut och lösa olika typer av problem och argumentera och resonera om olika tillvägagångssätt.

Innehåll

Mål 

- kunna lösa olika typer av matematiska problem, som du kan råka ut för i vardagslivet som t ex att räkna ut hur mycket du behöver av något 

- resonera om ett påstående är rimligt eller orimligt och kunna motivera varför du anser det

- få en allmänbildning i hur vårt talsystem är uppbyggt och vilken nytta vi har av det

- kunna följa andras uträkningar så du kan ta ställning och argumentera för om varför du tycker det är en bra eller föreslå hur man skulle kunna göra den bättre

- kunna redovisa dina egna tankegångar med hjälp av matematiska begrepp, både skriftligt och muntligt

 

Bedömning

Vi kommer kontinuerligt att bedöma det du gör på lektionstid både skriftligt och muntligt. Du kommer att få träna kontinuerligt under lektionerna och du har även chans att visa upp vad du kan på olika typer av tester och vid muntliga redovisningar. Tänk på att det är bättre att visa vad man kan eller inte kan än att inte visa någonting alls. Det finns inget som är så bra som att visa det man inte kan för då kan vi hjälpas åt att lägga upp en träning som passar för just dig för att du ska lära dig det.

Se vad vi ska bedöma i bedömningsmatrisen.

 

Undervisning

Öva  med hjälp av boken och genom andra uppgifter som vi gör gemensamt och enskilt, muntligt, praktiskt och skriftligt.

Vi utgår från Matematikboken X när vi jobbar med olika områden som läroplanen bestämmer att vi ska arbeta med.

Taluppfattning, de fyra räknesätten, enheter och rimlighet kommer att återkomma under hela året så se till att du blir säker på detta.

Här kommer en lista över vilket centralt innehåll vi kommer arbeta med och var i boken man kan hitta många uppgifter som berör det området.

Besök gärna X-mattebokens hemsida  för att se på filmer som har med kapitlen att göra eller få annat material. En annan webbplats som även finns översatt till arabiska är Matteboken.

Preliminär tidsplan

Ht 16 kap 5,1,2 plus repetition eller fördjupning

VT 17 kap 3,4,6 plus repetition eller fördjupning

Tänk på att du kan använda dig av läxhjälpen på onsdagar om du behöver mer hjälp än det du kan få under lektionerna.

 

Att tänka på

Det är viktigt att du tänker på att du alltid ska kunna motivera varför du får ett visst svar och kunna redogöra för ditt tillvägagångssätt.

Du ska också vara öppen för att det finns många olika lösningsförslag på olika uppgifter. Några är snabba och andra tar längre tid, men det är viktigt att du väljer minst ett sätt som du förstår och tycker är enkelt.

Lär dig de fyra räknesätten, så många matematiska begrepp och problemlösningsstrategier som möjligt, för då har du stor chans att lyckas bra i matematikämnet.

 

 

Innehåll

Problemlösning

alla kapitel

Här är blandade uppgifter där du får använda dig av allt du kan och får lära dig olika typer av problemlösningsstrategier för att lösa ett problem.

 

Taluppfattning

kapitel 1, 2 och 6

Taluppfattning är viktigt för att kunna bestämma rimligheten för olika svar. Det är viktigt att du förstår positionssystemet och tallinjen så du kan läsa av olika tals värde oberoende av i vilken form ett tal står t. ex bråkform eller decimalform. Vi kommer också att utöka det talområdet som du är van att räkna med. Du är van med hela positiva tal och har även vant dig med decimaltal. Nu jobbar vi även med negativa tal och bokstavs tal som pi. 

 

Sannolikhet och statistik samt samband och förändring

kapitel 3

I år kommer vi läsa av tabeller och diagram och räkna med hastigheter. Du kommer också få lära hur man kan utforma ett diagram eller använda dig av tre olika typer av lägesmått, vilket  kan vara bra att använda i olika situationer och om man vill argumentera för att få fram en viss åsikt med statistik utan att ljuga.

 

Algebra

kapitel 4

Här får du lösa problem genom att sätta in bokstäver istället för tomrum eller rutor som du har använt i böckerna på lågstadiet. T ex Kalle är fem yngre  än sin storebror. Hur gammal är Kalle när hans storebror är 20 år?  20-5= ______   eller  20-5= x   eller  x+5=20  Han är alltså 15 år.

De viktigaste begreppen i detta avsnitt är variabler, teckna uttryck och ekvationer

 

Geometri

kapitel 5

I geometriavsnittet repeteras skala, omkrets och area för trianglar och fyrhörningar och olika typer av vinklar. Har du koll på parallellogram, liksidiga trianglar m. fl.? Om du inte har lärt dig namnet på olika typer av månghörningar så är det dags att träna in dem.  Det nya momentet är hur man räknar ut en cirkels omkrets och växlar mellan olika areaenheter.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris kap 1 för åk 7 i matematik läsåret 16/17

Vilka förmågor du har visat

Gäller för alla kapitel, alltså med hjälp av allt centralt innehåll
Behöver övas
Nivå 1
i huvudsak fungerande enkla resonemang tillfredsställande för framåt till viss del
Nivå 2
relativt väl utvecklade gott resultat för framåt
Nivå 3
väl fungerande välutvecklade mycket gott för framåt och fördjupar
1
lösa matematiska problem genom att välja en lösningsstrategi och använda rätt räknesätt
3
kunna använda olika typer av problemlösningsstrategier
2
förklara, motivera fördelar och nackdelar med olika typer av lösningar
4
Följa eller föra ett matematisk resonemang vilket innehåller matematiska begrepp och olika uttrycksformer
5
samtala om matematik samt argumentera för sina egna tankegångar

Hur du behärskar det centralt innehållet

Behöver övas
Nivå 1
i huvudsak fungerande enkla resonemang tillfredsställande för framåt till viss del
Nivå 2
relativt väl utvecklade gott resultat för framåt
Nivå 3
väl fungerande välutvecklade mycket gott för framåt och fördjupar
6 kap 1
positionssystemet
7 kap 1
storleksordna naturliga- och negativa tal samt tal i bråkform och i decimalform
8 kap 1
utföra beräkningar med de fyra olika räknesätten och olika sorters tal
9 kap 1
göra avrundningar och överslagsräkningar
10 kap 2
multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
11 kap 2
utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal
12 kap 2
hur man enhetsomvandlar mellan olika viktenheter
13 kap 2
hur man enhetsomvandlar mellan olika volymenheter
14 kap 3
enhetsomvandla mellan olika längdenheter
15 kap 3
enhetsomvandla mellan olika tidsenheter samt utföra beräkningar med tid
16 kap 3
göra beräkningar på sambandet mellan sträcka, tid och hastighet
17 kap 3
skapa tabeller med statistiskt material samt avläsa, tolka och rita diagram
18 kap 3
beräkna medelvärde, median och typvärde i vardagliga sammanhan
19 kap 4
prioriteringsreglerna vid beräkningar numeriska uttryck
20 kap 4
tolka och teckna egna numeriska uttryck
21 kap 4
tolka och teckna egna algebraiska uttryck
22 kap 4
lösa ekvationer
23 kap 4
teckna egna ekvationer för att lösa matematiska problem
24 kap 5
känna igen, jämföra, mäta och rita olika vinklar
25 kap 5
sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar
26 kap 5
identifiera, namnge och konstruera olika geometriska figurer
27 kap 5
beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer
28 kap 5
använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen
29 kap 6
uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
30 kap 6
sambandet mellan andel, del och helhet
31 kap 6
använda sig av sambandet för att lösa vardagliga problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: