Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur Projekt

Skapad 2016-11-03 12:32 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med tema-Natur hela läsåret. Det är ett brett tema där barnen kommer att ha stort inflytande. Vi arbetar främst i våra temagrupper, men även på utedagar och samlingar för att hålla arbetet levande och tydligt för barnen

Innehåll

Nuläge

Vi har sett att barn är intresserade av allt som växer men de har inte kunskap vad det är. Även intresse för småkryp verkar barnen ha. 

 

Syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska naturen under årets olika växlingar. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla och lära om naturen. Vi utgår från våra gemensamma upplevelser.

 

Metoder & Material

Sång & musik

Sjunga sånger om natur, djur, årstider osv

Skapande

Använda naturens skatter och vår fantasi att skapa olika saker av

Experiment

Vi utför spännande experiment och lär oss genom konkreta upplevelser.

Litteratur

Vi använder oss av faktaböcker, skönlitteratur, och sångböcker.

 

 Dokumentation under lärprocessen

Vi tar bilder på det barnen gör t.ex undersöka rönnbär, sedan dokumentera vi i barnens lärloggar och på Novas blogg.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: