Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5a, Kapitel 2 - Geometri

Skapad 2016-11-03 12:45 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel ska vi arbeta med area, längder och längdövergångar m-km och km-mil, samt skala.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningen

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm² m² för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala
 • Centralt innehåll
 • Ma 4-6
  Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma 4-6
  Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma 4-6
  Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma 4-6
  Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter
och problemlösningsuppgifter.

Vi kommer att lära oss:

 • att räkna ut kvadratens och rektangelns omkrets och area
 • hur vi använder olika enheter när vi räknar ut omkrets och area, samt skillnaden och betydelsen för dem
 • att använda enheterna m, km och mil, samt kunna göra längdövergångar mellan dessa.
 • lära oss förstå skala och hur vi använder oss av det. 

Detta kommer vi göra i form av muntliga genomgångar och laborativt material, samt klara tydliga mål för varje vecka.
Utifrån bok, stenciler och smartboard arbeta med olika uppgifter och fördjupningar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •  redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt
 •  se rimligheten i dina svar
 •  se att du kan använda dig av olika enheter och vet dess betydelse för omkrets och area.
 •  kunna räkna ut omkrets och area av rektangel och kvadrat
 •  kunna använda algoritmräkning (addition och multiplikation)
 •  använda enheterna m, km och mil, samt att du kan göra övergångar mellan dessa.
 •  se skala och hur du kan räkna ut avståndet i verkligheten, genom att mäta och omvandla utifrån t.ex. skala 1:1 000


Detta kommer bedömas kontinuerligt i form av samtal, diagnoser och prov.

Matriser

Ma
Geometri Matteborgen 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
omkrets
Du kan med viss säkerhet beräkna omkrets på en enkel figur genom att addera alla sidor.
Du kan med säkerhet beräkna omkrets på olika sorters figurer genom att mäta och addera eller multiplicera dess sidor.
Du kan med stor säkerhet beräkna omkrets på olika sorters figurer genom att alltid välja effektivast metod (addition eller multiplikation) för din uträkning.
area
Du kan med viss säkerhet räkna arean på en enkel figur på cm-rutat papper (genom att räkna antalet rutor).
Du kan med säkerhet räkna arean på en enkel figur genom att multiplicera sida x sida.
Du kan med stor säkerhet räkna ut arean på en sammansatt figur genom att använda lämplig metod.
längd
Du kan med viss säkerhet omvandla meter, kilometer och mil dem emellan.
Du kan med säkerhet omvandla meter, kilometer och mil dem emellan.
Du kan med stor säkerhet omvandla meter, kilometer och mil dem emellan.
enheter
Du kan med viss säkerhet använda dig av rätt enheter när du beräknar omkrets och area, samt gör olika längdövergångar.
Du kan med säkerhet använda dig av rätt enheter när du beräknar omkrets och area, samt gör olika längdövergångar.
Du kan med stor säkerhet använda dig av rätt enheter när du beräknar omkrets och area, samt gör olika längdövergångar.
skala
Du kan med viss säkerhet känna igen och förstå att 1:1 000 betyder förminskad 1 000 gånger och kunna räkna ut den verkliga storleken eller längden.
Du kan med säkerhet känna igen och förstå att 1:1 000 betyder förminskad 1 000 gånger och kunna räkna ut den verkliga storleken eller längden.
Du kan med stor säkerhet känna igen och förstå att 1:1 000 betyder förminskad 1 000 gånger och kunna räkna ut den verkliga storleken eller längden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: