Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Trädkronan årskurs 3 HT16-VT17

Skapad 2016-11-03 14:42 i Maria Parkskolan Helsingborg
Musik Trädkronan årskurs 3 HT16-VT17
Grundskola 3 Musik

Innehåll

Musik årskurs 3 (HT16-VT17)

Syfte Undervisningen i ämnet syftar till att eleverna utvecklar kunskaper och färdigheter som möjliggör deltagande i musikaliska sammanhang, både genom musicerande och musiklyssning. Den ska ge dem förutsättningar att kunna använda musik som både uttrycksform och kommunikationsmedel. Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper om musikens olika instrument, digitala verktyg, samt lära sig musikaliska begrepp och symboler. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att tillsammans med andra skapa, bearbeta och framföra musik. Den ska skapa intresse för musik, samt utveckla elevernas kreativitet och tilltro till sen egen förmåga. Utöver detta ska de även få utveckla förmågan att erfara och reflektera över musik och musiscerande, både själva och tillsammans med andra; samt få ökad förståelse för både sin egen och andras musikkultur.


Förmågor Undervisningen i ämnet musik ska enligt Lgr11 (Skolverket 2011, s. 100) ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer (att sjunga tränas framförallt i samband med luciatåget och musiklekar, att följa takt och spela rytminstrument tränas både under HT och VT, spela sträng- och tangentinstrument tränas under en temaperiod på vårterminen) • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer (detta tränas framförallt på höstterminen under ett längre tema med Musikskapande på datorer, vilket följs upp under vårterminen med en kortare temaperiod där vi grenar ut i kopplat innehåll) • analysera och samtala om musikens uttryck (detta görs under vårterminen i samband med utvärdering av ”Musikskapande” och "Sträng- och tangentinstrument"; samt under musiklekar och särskilda lektioner i musiklyssning)

Planering

Höstterminen:

Lektion 1 till 5 - Tema Takt och rytminstrument (del 1)

Lektion 6 till 7 - Tema Instrumentkunskap (del 1)

Lektion 8 till 13 - Tema Musikskapande (del 1, ”Soundation”)

Lektion 14 till 17 - Tema Lucia (även del 1 av temat Sång)
 

Vårterminen:

Lektion 1 till 2 - Tema Takt och rytminstrument (del 2)

Lektion 3 - Musiklek ("Så ska det låta")

Lektion 4 till 5 - Tema Musikskapande (del 2)

Lektion 6 till 7 - Musiklyssning & samtal om musik och dess påverkan

Lektion 8 till 9 - Tema Sång (del 2)

Lektion 10 till 17 - Tema Sträng- och tangentinstrument

Lektion 18 - Musiklek

 

(schemat är preliminärt, vilket betyder att strukturen kan ändras, men innehållet är permanent)


Bedömning och utvärdering Utvärdering och underlag för bedömning sker under vårterminen i slutet av varje period i olika former, där både formell och informell bedömning kommer att användas. • Den färdiga egna elektroniska låten och vad eleverna visar i arbetet under processen ligger till grund för bedömning i Musikskapande • Hur väl eleverna håller takten och använder rytminstrument tillsammans med andra utvärderas genom lärarens observation under en gemensam övning där eleverna kan rutinerna och är självgående • Sång utvärderas informellt genom observation under de olika momenten där sång ingår • Instrumentspelande utvärderas informellt under momenten där instrument ingår • Förmågan att analysera och samtala om musikens uttryck utvärderas både informellt under lektionerna och formellt i form av ett skriftligt prov


Ämnesövergripande tankesätt Under temat Musikskapande tränas även engelska och matematik, under Takt och rytm-instrument tränas även matematik. Sen i samband utvärderingar och diskussioner tränas svenska.

 

Direktlänk till aktuell bedömningsmatris för Helsingborgs stad i ämnet Musik: https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/#matris/444919080Centralt innehåll för årskurs 1-3
(utdrag från kursplanen för Musik) Musicerande och musikskapande: • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild. • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. Musikens verktyg: • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. • Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik. • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. • Musiksymboler, bilder och tecken. Musikens sammanhang och funktioner: • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut: • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.


Skriven av: Robert Kjellander, Musiklärare och Lärare i fritidshem på Maria Parskolan i Helsingborg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: