Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Skapande ht16/vt17 Bullerbyn

Skapad 2016-11-03 16:58 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskola
Verksamhetens pedagogiska miljö skall utformas så att barnen har möjlighet att erövra kunskap kring och genom sitt intresse. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Innehåll

FOKUSOMRÅDE-

Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.

Vi har sett att flera av barnen inne på Bullerbyn visar stort intresse för att skapa med olika material och efterfrågar dessa stunder. Därför ska verksamheten möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas i/kring sitt intresse.

 

 

AVDELNINGENS MÅL:

Barnen ställs inför nya utmaningar som väcker nyfikenhet och stimulerar barnens fantasi och kreativitet.

Pedagogerna tar tillvara på vardagstillfällen som dyker upp för skapande aktiviteter av olika slag samt planerar in skapande aktiviteter med olika material.

Pedagogerna erbjuder medvetet nytt material så som lera, gips, trolldeg och olika färgtekniker. Låter även barnen prova på skapande så som att väva och sy.

Pedagoger är delaktiga i barnens skapande process för att utmana och utveckla den vidare. Pedagogerna ställer frågor som får barnen att reflektera över vad de gjort.

Barnens skapande sker även i samspel med kamrater.

 

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLET:

Pedagoger planerar och genomför olika aktiviteter där barnen ges möjlighet att möta sitt intresse.

Olika skapande material finns alltid tillgängligt inne på avdelningen och barnen får själva ansvara för att ta fram, skapa och plocka bort efter sig.

Pedagogerna köper in nytt material så som t.ex. gips och lera eller annat som barnen visar intresse för. Ser även till att det finns en play-doo deg att skapa med.

Pedagoger skapar lugna situationer där barnen kan sitta koncentrerat och skapa utan att bli störda. Pedagoger är närvarande för att hjälpa och utmana skapandet vidare samt för att ställa frågor och har reflekterande samtal kring skapande processen.

Pedagogerna använder lärplattan för att dokumenterar barnens skapande i bild och film. Detta används till att göra inlägg i lärloggen och för att skickas ut i blogg till vårdnadshavarna. Även för att barnen ska kunna se sin skapandeprocess.

Pedagogerna observerar barngruppen, dokumenterar samt följer upp det vi ser/hör under våra planeringar för att forma kommande verksamhet utifrån barnens visade intresse och frågeställningar.

 

 

ANSVARIG:

Camilla, Lottie, Ann-Helen och Saara. 

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?:

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: