👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen förr och nu åk 4

Skapad 2016-11-03 20:49 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 4 Religionskunskap
Hur gick det till när vi i Sverige blev kristna? Vilka likheter och skillnader finns det mellan asatron, samisk religion och kristendom? Vilka kristna högtider finns det och hur firas dem? Har de kristna traditionerna ändrats? Firar man på samma sätt nu som man gjorde förr? Detta är några frågor som vi kommer att prata om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Tidsperiod

december och januari 2016

 

Undervisning - så här gör vi

Vi tittar på filmen Vikingaflickan Runa möter vite Krist för att repetera hur det kan ha gått till när vikingarna blev kristna. Vi arbetar med sammanfattningsschema för att jämföra de religioner vi hittills arbetat med (asatron, samisk religion och kristendom). Vi diskuterar begreppen religion och livsåskådning för att förstå skillnaden mellan begreppen samt vad begreppen innebär och betyder.

Vi tränar in och genomför ett Luciatåg där vi bland annat sjunger några psalmer och andra sånger som förknippas med advent och julen som kristen högtid.

 

Redovisning - så här visar du vad du kan

Du får under cirka fyra lektionstillfällen skriva en faktatext med rubriken Kristna traditioner förr och nu. Texten ska innehålla fakta om minst en kristen högtid där du berättar kort utifrån följande rubriker: Hur firar man idag? När firar man? Varför firar man? Hur firade man förr? Jämför kristendomens betydelse förr och nu. Källor samt Källkritik

 

Begrepp

helgon, Lucia, jul, Jesus, kristendom, advent, religionsfrihet, reformation, dop, nattvard, sakrament, katolik, protestant, församling, bekräftelse, konfirmation, fastan, påsk, psalm, predikan, bön, altare, krucifix, katekes, missionär, vigsel, statskyrka, kyrkoår

 

Övergripande begrepp

religion, livsåskådning, tro, tradition, högtid, ritual, symbol, ceremoni, rit, identitet, levnadsregler, helig

Uppgifter

 • Kristendomen förr och nu - del 1

 • Kristendomen förr och nu - del 1

 • Kristendomen förr och nu - bedömningsuppgift

 • Kristendomen förr och nu - del 2

 • Kristendomen förr och nu - bedömningsuppgift

 • Kristendomen förr och nu - del 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6

Matriser

Re
Kristendomen förr och nu åk 4

Rubrik 1

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Kristna traditioner
Berätta om en kristen tradition eller högtid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur man firar en kristen högtid eller tradition såväl förr som nu.
Du kan redogöra för (berätta om) hur man firar en kristen högtid eller tradition såväl förr som nu.
Kristendomens betydelse förr och nu
Jämför kristendomens betydelse i samhället förr och nu
Du behöver vuxenstöd för att kunna jämföra kristendomens betydelse i samhället förr och nu.
Du kan göra minst en enkel jämförelser genom att ge exempel på vad kristendomen betydde för människor förr jämfört med vad den betyder för människor idag.
Du kan göra flera jämförelser genom att ge exempel på vad kristendomen betydde för människor förr jämfört med vad den betyder för människor idag. I jämförelsen ger du tydliga förklaringar.
Du kan göra välutvecklade jämförelser genom att ge exempel på vad kristendomen betydde för människor förr jämfört med vad den betyder för människor idag. I jämförelsen resonerar du i flera led.
Information och källor
Söka fakta och förklara huruvida källorna är användbara och tillförlitliga
Du behöver vuxenstöd för att söka information om kristna traditioner och kristendomens betydelse i samhället förr och nu. Du behöver vuxenstöd för att kunna resonera om varför källorna är tillförlitliga eller ej.
Du kan för det mesta söka information om kristna traditioner och kristendomens betydelse i samhället förr och nu. Du kan resonera enkelt om varför källorna är tillförlitliga eller ej.
Du kan på egen hand söka information om kristna traditioner och kristendomens betydelse i samhället förr och nu. Du kan resonera om varför källorna är tillförlitliga eller ej.
Du kan på egen hand effektivt söka information om kristna traditioner och kristendomens betydelse i samhället förr och nu. Du kan resonera tydligt om varför källorna är tillförlitliga eller ej.