Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nidstången

Skapad 2016-11-03 21:49 i Västra Karups skola Båstad
Svenska Klass 4 Höstterminen 2016
Grundskola 4 – 6 Svenska
I Mariefred börjar konstiga saker att hända. Övernaturliga saker väcks till liv. Bröderna Alrik och Viggo är utvalda att för att skydda det hemliga biblioteket som ligger under kyrkkullen. Snart blir det farligt på riktigt och Alrik och Viggo måste vara både modiga och smarta för att överleva. Tiden pulsar-mörkret vandrar in... I det här arbetsområdet läser du boken Nidstången samt skapar illustrationer till bokens handling. I boksamtal och med hjälp av de olika lässtrategierna diskuterar vi bokens innehåll. Vi läser och skriver beskrivande texter samt skapar med hjälp av våra fadderbarn i klass 1 illustrationer till texterna.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa boken Nidstången.
Du kommer att med hjälp av lässtrategierna få träna på att förutspå, sammanfatta, ställa frågor, skapa inre bilder samt jobba med ord.
Du kommer att skriva läslogg samt tillsammans med dina klasskompisar få delta i boksamtal där du utifrån frågeställningar diskuterar bokens innehåll.
Du kommer att få läsa beskrivande texter.
Du kommer att med hjälp av ett skrivrecept få skriva beskrivande text om ett fantasidjur.
Du kommer att få illustrera texter du läser och skriver.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Svenska
Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om bokens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.
Skriva en beskrivande text om ett fantasidjur med beskrivningar, egna formuleringar samt användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skriva en beskrivande text med fungerande innehåll, struktur och språklig variation.
Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Kombinera text med olika estetiska uttrycksformer som kan förtydliga, förstärka och levandegöra textens budskap. 

 

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga och muntliga uppgifter, läslogg på Unikum, illustrationer samt i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Nidstången, kapitel 3 och 4

 • Nidstången, kapitel 15 och 16

 • Nidstången, kapitel 12 och 13

 • Nidstången, kapitel 6 och 7

 • Nidstången, kapitel 9 och 10

 • Nidstången, kapitel 18 och 19

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: