Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 7A - v45-51 - ht16

Skapad 2016-11-03 22:44 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik

Innehåll

vecka

Halvklass (onsdag)

Helklass (torsdag)

45

Laborationer

„Bestämning av massa“ (L01)

„Bestämning av volym“ (L02)

Genomgång

Bestämning av massa  och Mätning av längd (sid. 3-4)

 

Studieuppgifter: 1-11

46

Planering av egen undersökning

Läxa till idag:

Läs „Bestämmning av area och volym“ (sid. 5)

 

Genomgång

Studieuppgifter: 12-23

47

Genomförande av egen undersökning

Läxa till idag:

Läs „Atomer och molekyler“ (sid.6)

 

Genomgång

Studieuppgifter: 24-28

48

Muntliga gruppförhör

om sid. 3-6 och studieuppgifter 1-28 (svarta tal).

Läxa till idag:

Läs „Fasta ämnen, vätskor och gaser“ (sid. 7)

 

Genomgång

Studieuppgifter: 29-38

49

Laboration

„Kapillärverkan“ (L07)

Läxa till idag:

Läs „Ytspänning och densitet“ (sid.8)

 

Genomgång

Studieuppgifter: 39-55

50

Laboration

„Vilket ämne är det?“ (L09)

Läxa till idag:

Läs „Materia kan inte förstöras“

„Att undersöka ämnen“ (sid.9)

51

Volleyball

Julavslutning

52

JULLOV

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: