Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO på teckenspråk

Skapad 2016-11-04 09:56 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teckenspråk för hörande - språkval
Repetition, förberedelse och handledning på teckenspråk.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer du att få träffa teckenspråkslärare för att samtala kring det du arbetar med för tillfället i so-ämnena. Det kan handla om att gå igenom en lektion du haft, eller förbereda något. Det kan också handla om att öva begrepp och fraser på teckenspråk som används i undervisningen. Syftet är att du ska ges möjlighet att använda dig av teckenspråket för att bättre lära dig och för att du ska ges möjlighet att samtala om teckenspråkets betydelse för din inlärning. Då undervisningen syftar till att förbättra möjligheterna för inlärning snarare än till att förbättra resultaten i ett enskilt ämne så är de konkreta målen kopplade till läroplan och till teckenspråksämnet.

Konkreta mål

Eleven ska kunna använda teckenspråket för att samtala kring innehållet i so-undervisningen.

Eleven ska kunna reflektera kring hur teckenspråket kan användas för att förbättra inlärning.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att på teckenspråk samtala om innehållet i so-undervisningen.

Bärande begrepp

Minne

Beskrivning

Diskussion

Argument

Reflektion

Kunskap

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera på teckenspråk,
  Tn2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt
  Tn2
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar på sammanhängande teckenspråk.
  Tn2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  Tn2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt begripligt med tecken, fraser och meningar.
  Tn2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Tn2  E 9

Matriser

Tn2
SO på teckenspråk

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna använda teckenspråket för att samtala kring innehållet i so-undervisningen.
Eleven ska kunna reflektera kring hur teckenspråket kan användas för att förbättra inlärning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: