Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ÅK 2

Skapad 2016-11-04 10:11 i Lilla och Stora Emilia Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Ett undersökande arbetssätt med laborativt material är grunden i matteundervisningen. Arbetet börjar med olika gruppaktiviteter för att sedan alla skall fortsätta enskilt utifrån sin egen förmåga.

Innehåll

Syfte

 • att utöka elevens förståelse för hur matematiken används i vardagen inom olika ämnesområden.
 • eleven själv ska kunna välja och se olika strategier för att lösa problem.
 • att undervisningen ska ge eleven förutsättningen att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp.
 • eleven ska kunna argumentera logiskt och föra matematiska resonemang
 • undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats.

Genomförande

Ett undersökande arbetssätt med laborativt material är grunden i matteundervisningen. Arbetet börjar med olika gruppaktiviteter för att sedan alla skall fortsätta enskilt utifrån sin egen förmåga.

Att arbeta i grupp och samtala/diskutera under laborativa övningar ökar elevens förmåga att kunna reflektera, argumentera och kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.

Med hjälp av skolverkets diagnosmaterial kommer eleverna att genomföra olika prov/diagnos. 

De stora genomgångarna för läsåret 2016-2017 kommer ligga på geometriska former och objekt, addition och subtraktion 0-200 talområdet,  massa, tid, läng,  problemlösning genom räknehändelser, taluppfattning, positionssystem, bråk, skriftligaräknemetoder, samband och förändring, tabell och diagram.

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: