Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande genom musik

Skapad 2016-11-04 10:58 i Ängslyckans förskola Helsingborg
Förskola
Musik i olika former skapar gemenskap, delaktighet, fantasi och glädje.

Innehåll

Barnen intresserar sig för musik av olika slag, alltifrån modern pop musik till klassiska låtar. Vi använder oss av sång, instrument, projektor kopplad till digitala verktyg i barngruppen för att skapa gemenskap, glädje och socialt samspel.

 

Våra mål med arbetet är att barnen ska ha möjlighet att:

* se och ta hänsyn till varandra 

* skapa med sinnena och hela kroppen

* vara delaktiga och ha inflytande i det vi gör och upplever

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: