Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 HT-16 VT-17

Skapad 2016-11-04 10:58 i Lilla och Stora Emilia Grundskolor
Planeringen avser att integrera skolans projektarbete samt SO i svenskämnet.
Grundskola 1 Svenska
Under läsåret kommer vi huvudsakligen arbeta med att du ska tycka att det är kul att skriva, läsa, samtala och dramatisera på olika sätt. Undervisningsinnehållet kommer att vara skolans läsårsprojekt, NO och SO.

Innehåll

Syfte

Syftet under läsåret i åk 1 är att eleverna ska få en god och positiv inställning till ämnet svenska.
Läsa, skriva och tala ska vara lustfyllt. Språk är kommunikation och kommunikation kan ske på flera sätt. Språket är nyckeln till att utveckla kunskaper, lärande och tänkande.

Genomförande

Under terminen kommer vi arbeta med följande:

Arbete med alfabetet:

 • abc-ramsor/sånger
 • göra eget väggalfabet
 • sambandet mellan ljud och bokstav

 

Läsning och skrivning:

 • läsa gemensamma och individuellt anpassade texter
 • skriva gemensamma LTG-texter om aktuellt ämne och om viktiga ord/begrepp
 • kortskrivning om egna erfarenheter och önskningar
 • skrivning av listor och tankekartor
 • skriftlig kommunikation mellan elev och lärare

 

Att tala och lyssna:

 • berätta om egna sagor eller egna bilder, både individuellt och i grupp
 • beskriva dolda föremål
 • högläsning som anknyter till aktuellt tema
 • teckning och dramatisering av sagor/berättelser
 • smågruppssamtal om ett ett givet ämne

Kunskapsmål

Jag kommer att se att du arbetar mot målen genom:

 • samtal
 • läsa dina texter
 • att du använder viktiga ord när du skriver eller redovisar.
 • lyssna hur du deltar i diskussioner med dina kamrater
 • lyssna när du läser högt och hur du förstår det du läst
 • dina teckningar och gestaltningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: