Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering Arabiska HT16, V45-51

Skapad 2016-11-04 11:16 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer att arbeta med hög läsning genom att läsa högt tillsammans och i grupper olika texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att kunna uttala och forma bokstäver.
 • Att kunna läsa och skriva alla bokstäver.
 • Att kunna läsa och skriva enkla ord.
 • Att kunna läsa högt i grupper.

 

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Använda legoklossar och bygga bokstäver.
 • Klippa ut bokstäverna ur tidningar.
 • Använda olika pedagogiska lekar.
 • Vi tränar på hög läsning genom att läsa olika texter tillsammans och sedan samtalet om innehållet.
 • Förklara svåra ord och återberätta vad vi har läst med egna ord.

Eleven har uppnått målen när...

 • Du känner till alla bokstäver och kan läsa dem.
 • Du kan uttala och skriva alla bokstäver.
 • Du kan läsa högt i gruppen.
 • Du förstår vad du läst.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: