Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2016-11-04 11:16 i Lilla och Stora Emilia Grundskolor
Vad gör egentligen FN? Vad är barnkonventionen? Och hur ser det ut med människors rättigheter i vårt eget land och runt om i världen? Tillsammans tittar vi på barns rättigheter och hur det egentligen ser ut runt om i världen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad gör egentligen FN? Vad är Barnkonventionen? Och hur ser det ut med människors rättigheter i vårt eget land och runt om i världen? Tillsammans tittar vi på barns rättigheter och samtalar om hur de efterlevs.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

 • Ha en förståelse för alla människors lika värde oavsett land, bakgrund och andra faktorer.
 • Kunna med enkla ord berätta vad FN och Barnkonventionen jobbar med.
 • Kunna ge exempel på mänskliga rättigheter.
 • Veta att du som barn har rättigheter.Arbetssätt

Vi kommer arbeta med området genom att:

 • tillsammans gå igenom vad FN är och historien bakom FN:s bildande.
 • gå igenom och resonera kring 10 av barnkonventionens artiklar.
 • i mindre grupp arbeta med att skapa en dramatisering utifrån en av dessa 10 artiklar från Barnkonventionen.
 • arbeta med gruppfrämjande dramaövningar, kompismassage och hemlig kompis.
 • sjunga en sång med rörelser till om barns rättigheter.
 • rita en bild som beskriver den artikel du dramatiserar.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • delta vid redovisningen av klassens dramatisering.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: