Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 2 HT

Skapad 2016-11-05 10:12 i Figeholmskolan Oskarshamn
Grundskola 2 Matematik
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

(Utdrag ur Lgr-11)

Innehåll

Vad?

Under åk 2 kommer vi att arbeta med:

 • Talraden 0-100
 • Ental, tiotal och hundratal
 • Addition och subtraktion i talområdet 0-100
 • Udda och jämna tal
 • Större än, mindre än och likhetstecknet
 • Bråkräkning
 • Ordningstal
 • Geometriska objekt
 • Klockan
 • Mönster

Hur?

Vi arbetar med detta genom:

 • Lärarledda genomgångar och samtal
 • Gruppuppgifter
 • Problemlösning
 • Färdighetsträning
 • Matematiska laborationer
 • Undersökande arbetssätt
 • Gemensamt och enskilt arbete i matteboken

:

Bedömning

Eleven bedöms utifrån sin förmåga att muntligt och skriftligt...

 • Välja och använda matematiska metoder för att lösa såväl rutinuppgifter som problem
 • Värdera valda metoder
 • Föra och följa med i matematiska samtal
 • Använda korrekta ämnesrelaterade begrepp i samtal och beräkningar.
 • visa på en god taluppfattning
 • genomföra beräkningar i addition och subtraktion
 • visa på kunskaper inom bråk, geometri,  och tid.
 • Skolverkets bedömningsmatris för åk 2 HT muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: