👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter, HT 2017

Skapad 2016-11-05 10:52 i Solängsskolan Mölndals Stad
Vi fortsätter att träna på att skriva på olika sätt. Du kommer att få pröva på att skriva olika typer av texter.
Grundsärskola 6 – 9 Svenska
Det är viktigt att kunna skriva på olika sätt. Du kommer att få träna på att skriva olika slags texter.

Innehåll

Syfte

Vi behöver kunna skriva på olika sätt i olika sammanhang. Det är därför viktigt att kunna anpassa sitt skriftspråk. Du bör till exempel tänka på vilka ord och uttryck som passar för den som ska läsa.

Genom våra övningar önskar vi att du kommer att kunna använda dina kunskaper i svenska på "ett rikt och nyanserat sätt".

Kunskapskrav

Kunskapskrav för läsår 6 och 9, se under fliken "Kunskaper".

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* känna igen olika typer av texter och benämna dem (tala om vad det är för slags text),

* anpassa innehållet i texterna till läsaren,

* använda skiljetecken, som exempelvis punkt, frågetecken, utropstecken och komma,

* välja "rätt ord",

* att använda datorns eller I-padens skrivstöd.

 

Innehåll:

Under hösten kommer vi bland annat att skriva korta meddelanden, insändare, kort nyhetssammanfattning, faktatext kopplat till bild och dikter.

Du visar vad du kan genom att:

* delta aktivt i våra övningar,

* genom att skriva och visa upp olika texttyper,

* använda stavningsprogram,

* använda skiljetecken i dina texter.

I undervisningen kommer vi att:

* lära oss om vad som är typiskt för olika slags texter,

* skriva olika slags texter,

* träna på att anpassa våra texter till läsaren,

* öva på att sätta ut skiljetecken i våra texter,

* träna på att använda datorns och I-padens skrivstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
  Sv  7-9