Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser åk 7, ht. 2016

Skapad 2016-11-05 10:54 i Laröds skola Helsingborg
Arbete med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb prepositioner, räkneord, adverb och pronomen.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor kommer vi att fördjupa oss i ordklasserna.

Innehåll

1. Arbetsområde eller tema

Under några veckor kommer vi att fördjupa oss i ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, adverb, räkneord, prepositioner och pronomen. Du ska lära dig vad som kännetecknar ordklasserna och lära dig att se orden i en text. Du ska också klara av att dela in de olika ordklasserna i de olika undergrupperna. Du ska också se skillnad på huvudsats och bisats och veta om de binds samman av en konjunktion eller subjunktion.

2. Förankring i kursplanens och svenskämnets syfte

För att lättare kunna använda svenska språket som kommunikationsmedel behöver du få större kunskap i språkets struktur och uppbyggnad.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Konkretisering av mål

För att veta vilka kunskapskrav som du förväntas nå för de olika betygen, se matris.

5. Arbetssätt - Undervisning

Vi kommer att arbeta med lärarledda genomgångar, egna studier m.m. Det gäller att du tar ett eget ansvar för ditt lärande, både när det gäller att följa med på lektionerna, men också att göra dina läxor och skapa en förståelse för varje ordklass.

6. Bedömning

Arbetet kommer att examineras genom läxförhör och prov.

Eleverna gör något läxförhör veckovis och området avslutas med ett skriftligt prov.

8. Kunskapskrav

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris

Kvar att arbeta med
----------------------------------------------
--------------------------------------------------
Eget ansvar
Eleven tar eget ansvar för sitt lärande på lektionstid
Eleven tar stort ansvar för sitt lärande på lektionstid.
SUBSTANTIV
Eleven kan redogöra för vilka ord som hör till ordklassen och hur man känner igen dem. Eleven kan plocka ut ordklassens ord i en text.
-undergrupper
Eleven kan redogöra för om orden står i singularform eller pluralform
-undergrupper
Eleven kan bestämma om ordet står i bestämd och obestämd form
-undergrupper
Eleven kan genusbestämma substantiv och dela in dem i n,- och t-ord.
-undergrupper
Eleven känner igen substantiv i genitivform.
Eleven känner igen substantiv i genitivform och kan förklara dess funktion.
ADJEKTIV
Eleven känner delvis till namnen på de tre komparationsformerna.
Eleven känner till namnen på de tre komparationsformerna.
- undergrupper
Eleven kan delvis komparera regelbundna och oregelbundna adjektiv.
Eleven kan komparera både regelbundna och oregelbundna adjektiv.
- undergrupper
Eleven har ganska bra förståelse för hur ordklasser kan ändras från en ordklass till en annan.
Eleven har bra förståelse för hur ordklasser kan ändras från en ordklass till en annan.
VERB
Eleven känner delvis till namnen på de tre temaformerna.
Eleven känner till namnen på de tre temaformerna.
- undergrupper
Eleven känner delvis till vilket tempus en mening är skriven i.
Eleven vet vilket tempus en mening är skriven i.
RÄKNEORD
Eleven kan plocka ut ordklassens ord i en text.
PRONOMEN
Eleven kan plocka ut ordklassens ord i meningar.
-undergrupper
Eleven kan delvis skilja på subjektsform och objektsform.
Eleven kan skilja på subjektsform och objektsform.
-undergrupper
Eleven har liten kännedom om possessiva pronomen.
Eleven har god kännedom om possessiva pronomen.
- undergrupper
Eleven har liten kännedom om relativa pronomen.
Eleven har god kännedom om relativa pronomen.
- undergrupper
Eleven har liten kännedom om reflexiva pronomen.
Eleven har god kännedom om reflexiva pronomen.
ADVERB
Eleven kan plocka ut ordklassen i en mening.
Eleven kan plocka ut och formbestämma ordklassens ord i en text. Eleven vet alltså om det är ett tids-, rums- eller sättsadverb.
-undergrupper
Eleven kan se skillnad på adjektiv och adverb, men inte förklara förhållandet dessa två ordklasser emellan.
Eleven kan se skillnad på adjektiv och adverb och förklara förhållandet dessa två ordklasser emellan.
HUVUDSATS och BISATS
Eleven kan delvis skilja på huvudsatser och bisatser.
Eleven kan skilja på huvudsatser och bisatser.
KONJUNKTION eller SUBJUNKTION
Eleven kan delvis skilja på om två satser sammanbinds av en konjunktion eller subjunktion.
Eleven vet om två satser sammanbinds av en konjunktion eller subjunktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: