Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstid - Höst

Skapad 2016-11-05 18:53 i Hällaryds skola Karlshamn
Pp utgår från läromedlet Puls No-boken.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under hösten förbereder sig, hela naturen, på att det ska bli vinter och kallt.

Detta ska du få lära dig mer om.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Du ska få lära dig:

 • vilka som är våra höstmånader.
 • hur det ser ut i naturen under hösten.
 • vad som händer med olika växter t ex lövträd, barrträd, blommor, ljung.
 • känna igen och namnge våra två barrträd.
 • granens livscykel.
 • hur du kan känna att det är höst.
 • visa vädret med hjälp av olika symboler.

Arbetssätt / Undervisning

Du ska få lära dig genom att:

 • titta på bilder och filmer, som visar och berättar om hur det känns och ser ut i naturen under hösten.
 • berätta vad du kan och lyssna och lära mer av andra.
 • gå ut i närmiljön (skogen) och uppleva vad som händer.
 • följa vädret och använda olika symboler för t ex mulet väder.
 • arbeta med olika arbetsblad t ex om våra barrträd.
 • skapa t ex höstbilder med höstens färger.
 • sjunga sånger om hösten och dess månader.

Bedömning / Dokumentation

Du kommer att få visa vad du kan om hösten genom vara med i samtal, visa på kännetecken i naturen och arbeta med arbetsblad.

Vi bedömer hur du:

 • berättar om hur det ser ut i naturen under hösten.
 • förklarar vad som händer med olika växter under hösten (hur de förbereder sig inför vintern).
 • namnger och känner igen våra barrträd (gran och tall).
 • förklarar granens livscykel med hjälp av bilder.
 • berättar om vädret under hösten.
 • visar vädret med hjälp av olika symboler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: