Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår Klimatsmarta måltid åk 8 HT-16NY

Skapad 2016-11-05 23:14 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Vår klimatsmarta måltid I denna uppgift ska du och en klasskompis planera och komponera en måltid som ni sedan kommer att få tillaga. Uppgiften består av flera delar och ni har en lektion för planering och en för tillagning. Därefter gör ni även en varsin individuell skriftlig uppgift.  När du och din partner planerar måltiden ska ni ha som mål att sätta samman en måltid som är god och näringsrik utan att belasta miljön för mycket. Arbetet redovisas och bedöms både praktiskt och skriftligt.

Innehåll

 

Scrolla ned för instruktioner till den skriftliga inlämningen.

 

Praktisk planering och tillagning (denna del har ni redan gjort). 

Måltiden ska vara komponerad på bra sätt med hänsyn till:

- Miljöpåverkan (livsmedelsproduktion och transporter)

- Närings- och energiinnehåll (tallriksmodellen)

- Säsongsanpassade livsmedel 

- Smak och utseende

  1. Bestäm vad ni vill bjuda på till varmrätt. Använd gärna kokböcker eller sök på nätet efter recept.
  2. Gör en noggrann inköpslista på alla ingredienser ni behöver för att tillaga maten. 
  3. Ta reda på var matvarorna kommer ifrån vid denna tid på året. Använd säsongsmat och ICA Maxis hemsida.
  4. Gå in på www.matkoll.se och skriv in ingredienserna. Använd funktionerna i programmet för att få tips om hur måltiden kan bli bättre för miljö och hälsa. Ändra på era matval om ni upptäcker att det behövs.
  5. Arbetsplanering; skriv ner instruktionerna om hur måltiden ska tillagas.

Tips på länkar:

Miljösmarta livsmedelsval

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-matval2/

 

Märkesguide

http://www.konsumentforeningenstockholm.se/Global/Guider_pdf/Symbolguide/KfS_Markesguide_mars2015.pdf

 

Säsongsmat

http://säsongsmat.nu/ssm/Kategori:Råvaror

 

ICA Maxi

https://www.ica.se/handla/maxi-ica-stormarknad-alingsas-id_01841/

Skriftlig redovisning

 

Ni får delar av lektionstillfällen v. 45 (7/11) och

och 46 (14/11) att färdigställa uppgiften på lektionstid, resterande arbete görs hemma som läxa.

 

Inlämning i UNIKUM senast vecka 46, tisdagen den 14/11.

 

  • Motivera två av dina livsmedelsval med hänsyn till: 

Miljö (produktion, transport, säsongsanpassning, matavfall)

Hälsa (näring) 

Resonera kring för- och nackdelar och konsekvenserna av dina livsmedelsval.

  • Lägg gärna med en bild på den tillagade måltiden.

 

 

Använd www.matkoll.se och länkarna ovan för att få hjälp med att skriva hur miljösmart din måltid är. 

 

Glöm inte att ange källor och skriv namn, klass samt datum på dokumentet.

 

Lycka till, Lena

Uppgiften bedöms- på och innehåller följande delar ur det centrala innehållet:

Mat, måltider och hälsa

• Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

• Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och

resultatet.

• Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

• Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på

ett funktionellt och säkert sätt.

• Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

• Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras

efter olika behov.

• Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Konsumtion och ekonomi

• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån

perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Miljö och livsstil

• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

• Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

• Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Uppgifter

  • Klimatsmart måltid - Skriftlig inlämning

Matriser

Hkk
Vår klimatsmarta festmåltid skriftligt inlämning

Begreppslig förmåga

Här bedöms hur du använder ord och begrepp som hör till det aktuella arbetsområdet.
F
E
C
A
Aspekt
Hur du använder ord och begrepp inom arbetsområdet
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Du använder många ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.

Procedurförmåga

Här bedöms hur du hanterar information och hur du genomför dina arbetsuppgifter.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du använder olika typer av källor, till exempel bilder, grafer, statistik, recept, filmer, ljudfiler, ackordscheman, mönster, instruktioner och beskrivningar
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du använder med visst stöd olika källor.
Du använder självständigt olika källor.
Du använder självständigt olika typer av källor.
Aspekt 2
Hur du värderar källor och information
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du motiverar på ett enkelt sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Du motiverar på ett tydligt sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Du motiverar på ett tydligt och nyanserat sätt varför källorna anses vara lämpliga och/eller trovärdiga
Aspekt 3a
Hur du använder information i teoretiska moment
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du visar att du förstår innehållet i stora drag. Du formulerar dig delvis med egna ord.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta detaljer. Du kan till största del formulera dig med egna ord. Arbetet kan följa den struktur som finns i källorna.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer. Du formulerar dig självständigt. Arbetet har en struktur som inte är bunden till källorna.

Kommunikativ förmåga

Här bedöms hur du presenterar kunskaper, tankar och åsikter.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du resonerar och på vilket sätt du håller dig till frågeställningen
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du resonerar på ett enkelt sätt. Ditt resonemang bygger mer på subjektiva åsikter än på fakta.
Du resonerar till viss del på ett relevant och logiskt sätt. Ditt resonemang bygger till största delen på fakta.
Du resonerar helt och hållet relevant och logiskt. Ditt resonemang är till alla delar underbyggt av fakta.
Aspekt 2
Hur du resonerar utifrån olika perspektiv
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du resonerar utifrån ett perspektiv.
Du resonerar utifrån några perspektiv.
Du resonerar utifrån många olika perspektiv.
Aspekt 3
Hur du resonerar utifrån olika led
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Ditt resonemang består av ett led.
Ditt resonemang är uppbyggt av några led.
Ditt resonemang är uppbyggt av flera led.
Aspekt 4a
Hur du presenterar ditt arbete muntligt eller skriftligt
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Din presentation är enkel och begriplig. Den är till viss del anpassad till syfte, mottagare och sammanhang.
Din presentation är utvecklad och har en relativt god struktur. Den är relativt väl anpassad till syfte, mottagare och sammanhang.
Din presentation är välutvecklad med väl fungerande struktur. Den är väl anpassad till syfte, mottagare och sammanhang.

Analysförmåga

Här bedöms hur du tolkar, förklarar, gör jämförelser samt visar på samband inom arbetsområdet.
F
E
C
A
Aspekt
Hur du reflekterar kring uppgiften eller frågeställningen.
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du gör enkla relevanta kopplingar till något liknande eller till dig själv. Du visar på enkla relevanta samband.
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör relevanta kopplingar både till dig själv och omvärlden. Du gör jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta förhållandevis komplexa samband.
Du reflekterar kring det du har läst, sett eller hört. Du resonerar kring orsak och verkan. Du gör avancerade kopplingar både till dig själv och omvärlden. Du gör avancerade jämförelser i tid och rum. Du visar på relevanta komplexa samband.

Metakognitiv förmåga

Här bedöms hur du resonerar kring vad som är rimligt, hur du väljer mellan olika strategier, prövar och omprövar samt löser problem. Här bedöms även hur du reflekterar kring och värderar din arbetsinsats.
F
E
C
A
Aspekt 1
Hur du resonerar kring vad som är rimligt
Underlag saknas, är för litet eller når inte upp till lägsta nivå
Du kan till viss del och i vissa situationer avgöra vad som är rimligt.
Du kan i de flesta fall avgöra om vad som är rimligt.
Du kan avgöra vad som är rimligt. Du motiverar tydligt varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: