Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6, kap 1-16 i Magic 6

Skapad 2016-11-06 08:52 i Almåsskolan Mölndals Stad
Under läsåret kommer vi att arbeta med att läsa,skriva, lyssna och tala utifrån de texter och övningar som finns i Magic 6
Grundskola 6 Engelska
Under den här perioden kommer du få undervisning om bland annat: Exempel på vad olika ord och begrepp betydelser i olika sammanhang: ex hälsningsfraser, avskedsfraser, umgängesfraser, seder och bruk i olika engelsktalande länder. Grammatikområden:verbens olika tidsformer, skilja på t ex presens / nutid och preteritum / dåtid, böjning av oregelbundna verb ex do-did-done och frågor med do-does-did.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

Exempel på vad olika ord och begrepp betydeler i olika sammanhang: ex hälsningsfraser, avskedsfraser, umgängesfraser, seder och bruk i olika engelsktalande länder.
Grammatikområden:verbens olika tidsformer, skilja på t ex presens / nutid och preteritum / dåtid, böjning av oregelbundna verb ex do-did-done och frågor med do-does-did.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Lyssna på och läsa engelska texter.Översätta texter till både svenska och engelska skriftligt och muntligt. Lära oss grammatiska mönster i engelska språket.Träna på att skriva olika typer av texter och framföra dialoger i par och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du förstår det mesta av innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du läser.
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda någon strategi för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du förstår både helhet och detaljer i olika sammanhang i tydligt talad enkel engelska. Du kan välja och använda några strategier för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver olika texter och skriver till andra. Du använder dig av någon strategi som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter och skriver till andra. Du använder dig av några strategier som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Du formulerar dig enkelt, ganska varierat och relativt sammanhängande när du skriver olika texter och skriver till andra. Du visar att du kan anpassa språket till olika mottagare och skrivsituationer.Du använder dig av några strategier som gör att du blir förstådd när du skriver till andra.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enstaka enkla förbättringar.
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enkla förbättringar .
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar och kan dessutom göra enkla förbättringar.
Samtala/Diskutera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du samtalar och diskuterar enkelt och begripligt i olika situationer. Du kan använda dig av någon strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du samtalar och diskuterar enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande i olika situationer. Du kan använda dig av några strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Du samtalar och diskuterar enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika situationer. Du kan använda dig av flera strategi som för samtalet framåt, tex lättare frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: