Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 9B1 Kap 2. Procent & sannolikhet

Skapad 2016-11-06 11:22 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
PP för området Procent och sannolikhet som är kapitel 2 i Formula åk 9.
Grundskola 9 Matematik
I detta område ska du först repetera området procent sedan arbeta med området sannolikhet.

När det gäller procent kommer du bl.a. räkna ut procentsatsen, ta reda på helheten, förändringsfaktor samt promille.

Sannolikheten handlar om chansen eller risken att något inträffar.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom områdena procent samt sannolikhet . Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du:
* kunna beräkna procenttal 
* kunna göra beräkningar när procenttalet är känt.

* kunna skilja på procent och procentenheter
* veta vad promille betyder och utföra enkla beräkningar med det.
* kunna beräkna sannolikheten samt
* kunna göra beräkningar när sannolikheten är känd.

- göra grundläggande beräkningar i kombinatorik.

Undervisningen

Vi kommer att ha:

Lärarledda genomgångar, samtal enskilt och i helklass/grupper, problemlösning i grupp och enskilt, powerpoint-presentationer,  eget arbete i lärobok.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

lösa problem som kan vara komplexa dvs hur du löser problem i flera steg

välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften

muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång

Se även mer detaljerad matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MA åk 9. Kap 2 Procent och sannolikhet.

Formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder

E
C
A
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Redovisning
Du kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som passar till problemet.
Du kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning passar till problemet.
Du kan formulera enkla matematiska modeller som passar till problemet.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

E
C
A
Sannolikhet och statistik
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
.Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

E
C
A
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, formler och uttrycksformer för sannolikhet och procent med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, formler och uttrycksformer för sannolikhet och procent med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, formler och uttrycksformer för sannolikhet och procent med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: